ท�าอย่างไรให้การออกรอบของคุณรู้สึกเหมือนอยู่คาร์นูสตี

Golf Digest (Thailand) - - THE GOLF LIFE THE DIGEST -

เลื่อนแท่นทีไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเท่าที่ท�าได้ ให้ ผู้เข้าแข่งขันจุ่มมือลงไปในถังน�้าแข่งก่อนจะตีทีช็อต

ท�าแฟร์เวย์ให้แคบขนาดที่ว่าผู้เล่นยืนกันคนละฝั่ง แต่สามารถจับมือกันได้ ฮอทด็อกแช่แข็งขายอยู่ที่ หัวมุม ปรับเส้นทางของหลุม 18 เสียใหม่และให้มี ปลายทางเป็นสระน�้าที่กว้างขนาดเล่นมาร์โคโปโลได้ แบบหากันไม่เจอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.