ตีให้ลอดห่วง

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best Gd Schools -

▶เมื่อต้นไม้ขนาบทั้งสองด้านของแท่นที คุณจะเห็นจุดตกของลูกได้แคบมาก แล้วอย่างนี้ต้องทcาเช่นไร? ขอให้เริ่มต้นด้วยการตรวจดูสภาพความเป็นจริง ก่อน และอย่าได้พยายามที่จะตีให้ลูกตรง แต่ขอให้ตั้งใจที่จะเล่นลูกในลักษณะ ที่คุณทcาได้อยู่เป็นประจcา จากนั้นก็เล็งให้สอดคล้องกับความเป็นจริง นั่น หมายถึงการเห็นว่าลูกควรจะไปหยุดอยู่ที่ใดและตรงไหนที่มันควรจะเริ่มต้น คราวนี้ก็มาถึงการใช้พลังจิต กล่าวคือ ทันทีที่คุณกcาหนดลักษณะของช็อตที่ จะเล่นได้แล้วและพร้อมที่จะสวิง ก็ขอให้มองไปที่แฟร์เวย์เป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกับนึกภาพของการที่คุณกcาลังจะตีลูกในไดรวิงเรนจ์อย่างมีเป้าหมาย (ซ้าย) โดยกcาจัดปัญหาที่อยู่ในสมองของคุณออกไป การทcาเช่นนั้นจะช่วยลด อาการเกร็งให้น้อยลงและช่วยให้คุณสวิงได้อย่างมั่นใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.