ให้ลืมเรื่องธงไปก่อนแล้วเล็งไป ยังส่วนที่กว้างที่สุดของกรีน

Golf Digest (Thailand) - - ทdาเลที่ยากในบังเกอร์ -

▶ เมื่อพบว่าลูกไปอยู่ในทcาเลที่ไม่ดี ของบังเกอร์ข้างกรีน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับการตีไลที่ผมกcาลัง เผชิญอยู่นี้ (ซ้าย) ขอให้ลดเป้าหมาย ลง คcาแนะนcาของผมคือ เล็งไปที่ บริเวณที่กว้างที่สุดของกรีน เพราะ ทcาเลที่ผมเล่นอยู่จะหมายถึงการที่ ลูกจะพุ่งออกไปตc่าๆและแทบจะไม่มี แบ็คสปินเลยถ้าหากว่าคุณไม่ปรับ แต่งช่วงเท้าและสวิงในลักษณะที่มี การชดเชย จากนั้นก็เข้าไปยืนจรด ลูกให้ช่วงเท้ามีความมั่นคงมากที่สุด เท่าที่คุณจะสามารถทcาได้พร้อมกับ ให้ ไหล่เอียงลงไปอยู่ในแนวเดียวกัน กับความลาดชัน หลังจากนั้นก็ให้ เปิดหน้าไม้แล้วสวิงลงไปตามแนว ลาดด้วยพละกcาลังที่มากที่สุดเท่าที่ คุณจะสามารถรวบรวมมาได้ โดย ไม่มีการสูญเสียสมดุลในการยืน โดยคุณต้องการให้หน้าไม้ที่เปิดเป็น ตัวที่ทcาให้ลูกลอยขึ้นมาพร้อมกับ สปีดที่จะทcาให้เกิดการสปินเพื่อที่จะ หยุดลูก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.