ขอให้อยู่กับความจริงว่าคุณตีได้ ไกลแค่ไหน

Golf Digest (Thailand) - - ทdาเลที่ยากในบังเกอร์ -

▶ คุณสามารถตีด้วยเหล็ก 5 ได้ ไกล ถึง 190 หลา แต่ถ้าตี 10 ครั้ง จะมีกี่ ครั้งที่คุณตีแล้วลูกได้ระยะสั้นไป 10

ถึง 20 หลา? ดังนั้นเมื่อคุณต้องแครี ลูกให้ข้ามอุปสรรค การเล่นที่ฉลาด คือการตีลูกไปอยู่ในบริเวณที่ ปลอดภัยสcาหรับการเล่นช็อตต่อไป บางทีก็อาจจะเป็นการตีให้ลูกเลยไป หลังกรีนแทนตรงกลาง เพราะแม้จะตี ลูกได้ ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ลูกก็ยังตกใน จุดที่ปลอดภัย อีกทางหนึ่งคือ การตี ลูกอย่างหนักแน่น ซึ่งคุณจะทcาเช่นนั้น ได้ด้วยการสวงิ อย่างนุ่มนวล แต่ไม่ใช่ สวิงอย่างช้าๆ ขณะเดียวกันก็ยังคง รักษาให้หัวไม้กอล์ฟเดินทางผ่านการ ปะทะลูกในลักษณะตc่า โดยหลักคิด สcาหรับการสวิงที่ดีก็คือ การแสร้งทcา เป็นว่าคุณกcาลังตีลูกอีกลูกหนึ่งที่อยู่ ด้านหน้าของลูกที่คุณกcาลังยืนจรด ลูก (บน) เพราะการทcาเช่นนี้จะไปช่วย ลดอาการตื่นเต้นที่จะไปมีผลกับ ท่าทางการยืนของคุณในระหว่างที่ทcา ดาวน์สวิงอันเปี่ยมไปด้วยความหวัง ว่าจะตีลูกให้ขึ้นไปออนบนกรีน เพราะ การให้หัวไม้กอล์ฟผ่านการปะทะลูกใน ลักษณะตc่า จะทcาให้คุณตีอัดลงไปที่ลูก ได้ดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.