เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยกระดับการให้บริการ ด้านรถยนต์ ไฟฟ้า

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) จcากัด ร่วมขับเคลื่อน ตลาดรถยนต์ ไฟฟ้า พร้อมตอกยc้า ภาพลักษณ์ผู้นcาอันดับ หนึ่งด้านยนตรกรรม พลังงานไฟฟ้า ภายใต้ แบรนด์ EQ - Electric Intelligence by Mercedes-benz ลุยยกระดับการให้ บริการด้านรถยนต์ ไฟฟ้าเต็มสูบ ดcาเนินการ ขยายเครือข่ายจุดติดตั้ง สถานีชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้าในรูปแบบปลั๊กอิน ไฮบริด (Charging Station) ในเฟสแรก

กว่า 63 จุดทั่วประเทศ ใน 3 เครือโรงแรมชั้นนcา ของเมืองไทย ได้แก่ Marriott International Minor Hotels และ Hilton มุ่งให้บริการ ตั้งแต่รถลิมูซีนไปจนถึง ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ที่โรงแรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.