ช้าง-ททท.-สมาคมสนามกอล์ฟ ไทย บินลัดฟ้าสู่เมืองจีน เปิดเจรจาธุรกิจ กอล์ฟ

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

ริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกบั สมาคมสนามกอล์ฟไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นําคณะผู้บริหาร สนามกอล์ฟ นักกอล์ฟผู้ชนะและผู้โชคดีจากรายการ “ช้าง คลบั แชมเปี้ยนชิพส์ 2018” และสื่อมวลชน บินลดั ฟ้าสู่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรฐั ประชาชนจีน สัมผัสประสบการณ์ตกี อล์ฟบนสนามมิชชั่น ฮิลล์ กอล์ฟคลบั พร้อมเปิดเจรจาทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ระหว่างประเทศ

โดยในรอบต่างประเทศปีนี้ทําการเปิดเจรจาทางด้านธุรกิจกีฬา กอล์ฟระหว่างตัวแทนสนามกอล์ฟไทยกว่า 35 สนาม กบั ตัวแทน ผู้นําด้านการจดั การกอล์ฟในประเทศจีน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ตามนโยบาย “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” หรือ “Sport Tourism” ซึ่งใน หลายปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศหลั่งไหลเข้ามา สัมผัสสนามกอล์ฟในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.