วิลล่า มาร์เก็ท เปิดสาขาใหม่ ‘วิลล่า เฮลธี่ สโตร์’ แห่งแรกที่ BDMS Wellness Clinic

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

▶ คุณเรมอน ฌอง ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จcากัด, นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อcานวย การ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จcากัด และ คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติเลิศ จcากัด ร่วมแสดงความยินดีในงาน เปิดตัว วิลล่า มาร์เก็ท สาขาที่ 35 ‘วิลล่า เฮลธี่ สโตร์’ โซน Wellness Lifestyle & Eatery ของอาคาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ถนนวิทยุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.