What’s In My Bag

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

อะไร อ ย ู่ ใน ถุง กอล์ฟ ไบรอนั ฮาร์แมน

อายุ 31 ปี

อาศัย ซี ไอส์แลนด์ รัฐจอร์เจีย ผลงาน ได้สองแชมป์ใน พีจีเอ ทัวร์ และจบฤดูกาล นี้ด้วยอันดับโลกที่ 38

ติดปลายนวมเพื่อกดดัน

ผมกับแคดดีเรามีเดิมพัน เล็กน้อย โดยผมจะต้องตี ให้ออนตามกdาหนด 12-13 หลุม หากออนได้ มากกว่านี้ผมรับเงิน แต่ หากตd่ากว่านี้ผมต้องจ่าย มันช่วยให้ช็อตขึ้นกรีนผม คมขึ้น

ไม่ใช่ซ้ายธรรมชาติ

มีเพียงกอล์ฟเท่านั้นที่ผม ใช้มือซ้าย ตอนเด็กพ่อแม่ ซื้อถุงมือเบสบอลมือขวา ให้ แต่ผมไมส่ ามารถจับ ลูกได้ เวลาจะขว้างลูกจึง ถอดออกแล้วขว้างด้วย มือขวา –เขียนร่วมกับ

อี. ไมเคิล จอห์นสัน

ไดรเวอร์

สเปค รุ่น Titleist TS2 หน้าไม้ 9.5 องศา ใช้ก้าน Accra 455 M4 ยาว 45.25 นิ้ว สวิงเวท D4

▶ ผมเพิ่งเปลี่ยนไดรเวอร์จาก 917D2 มา เป็น TS2 เมื่อเร็วๆนี้ ผมพยายามแก้ ปัญหาแบ็คสปินที่มากเกินไปในทีช็อต ไดรเวอร์ตัวใหม่นี้ช่วยผมได้

หัวไม้แฟร์เวย์

สเปค รุ่น Titleist TS2 หน้าไม้ 13.5 องศา ใส่ก้าน Fujikura Speeder 661 Evolution 2.0, รุ่น Titleist TS2 หน้าไม้ 18 องศา

กา้ น Fujikura Speeder 757 Evolution 2.0 และรุ่น Titleist 818H1 หน้าไม้ 21 องศา ก้าน Fujikura Pro 2.0

▶ ผมเปลี่ยนหัวไม้แฟร์เวย์มาเป็น TS2 ใหม่ด้วย โดยหัวไม้ 3 ปรับคอไม้ที่ D-4 เป็นการเพิ่มองศาแต่มุมไลคงเดิม ส่วน หัวไม้ 5 เซ็ตไว้ที่ C-4 เพิ่มองศาแต่มุมไล จะแบนลงเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยได้มากใน การตีช็อตสองในหลุมพาร์ 5

เหล็ก

สเปค รุ่น Titleist 718 CB เหล็ก 3, 5-9 ใส่ ก้าน True Temper Dynamic Gold X100 ใช้กริป Golf Pride Tour Velvet 60 ชนิดกลม พันเทปเพิ่มหนึ่งรอบ

▶ เหล็กของผมจะสั้นกว่ามาตรฐาน ¼ นิ้ว ผมไม่มีเหล็ก 4 แต่จะดัดเหล็ก 3 เพิ่ม องศาเพื่อให้ได้ช็อตโด่งขึ้นและมันยังให้ ระยะที่เติมเต็มช่องว่างที่ผมต้องการ

เวดจ์

สเปค รุ่น Titleist Vokey SM7 สdาหรับ 46, 50, 54 องศา และ Titleist Vokey Tour prototype สdาหรับ 59 องศา ใส่ก้าน True Temper Dynamic Gold S400

▶ เวดจ์ 46 และ 54 องศา มีเบาซ์ 10 องศา แต่ตัว 59 องศา มีเบาซ์แค่ 4 องศา ซึ่งทdาให้ผมเล่นจากไลข้างกรีนที่หลาก หลายได้ โดยเฉพาะไลหญ้าเตียน

พัตเตอร์

สเปค รนุ่ Taylormade Spider OS CB, 2 องศา ยาว 34 นวิ้

▶ ผมชอบพัตเตอร์องศาตd่ามาตลอด ราว 3 หรือ 4 องศา แต่ตัวนี้แค่ 2 องศา มัน ทdาให้ลูกกลิ้งโดยไม่กระโดด ผมชอบ ทรงมัลเลทชนิดหน้าสมดุล เพราะมันช่วย ให้หน้าพัตเตอร์สแควร์ตลอดการสโตรก

ตามรอย

▶ ผมชอบล่ากวาง เส้นประ คู่ที่ผมมาร์คบนลูก Pro V1 ทcาให้นึกถึงรอยเท้า กวาง ผมเปลี่ยนมาใช้ลูก รุ่นนี้เมื่อปีที่แล้ว หลังจาก ลงแข่งประเภททีมกับ จอหน์ สนั แวก็ เนอร์ ที่ รายการซูริค เราใช้ลูก Pro V1 ในแมทช์สลับกันตี แล้ว ผมก็ติดใจตั้งแต่นั้นมา

สองเอจ

▶ ที่ครอบหัวไม้อันนี้ผมได้ จากการแข่งขันให้ทีม จอร์เจีย บูลด็อก โดยผม ทcาโฮลอนิ วนั ได้สองหลุมใน รอบสุดท้ายของรายการ บาร์เคลย์ ปี 2015 หลัง โฮลอินวันแรก แคดดีพูด ว่า “ไมห่ มดแคน่นี้ ยังมีอีก” เขาพูดูดถูกูก

มาร์ค์คสะดวก

▶ ทาc ไมผมถงึ ใชแ้ หวนน้ี สcาหรบั มารค์ ลูก แน่นอน มันหาซื้อง่ายในร้าน ฮาร์ดแวร์ทั่วไป และมันไม่ เหมือนของนักกอล์ฟคน อื่นๆ และหากทcามันหายก็ ไม่ต้องเสียดาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.