หลายเรื่องนั้นเกิดขึ้น ระหว่างการแข่งขัน มันผิดกฎหรือไม่

Golf Digest (Thailand) - - Contents - ส่งคdำถำมของคุณมำที่ [email protected] และ Twitter @Golfdigest

Qผมได้ยินว่าผู้เล่นบางคนใช้นd้ามันกัญชาเพื่อแก้อาการ ปวดและลดความประหม่า ผมอยากรู้ว่ามันผิดกฎ หรือไม่? เบรนท์ เดวดิ สนั , เลก็ ซงิ ตนั , เคนตกั กี

Aใช่แล้ว มนั มีชื่อย่อ ว่า CBD หรือ (cannabidiol) และ แม้มนั จะถูกสกดั จากกญั ชา แต่มนั จะไม่ทาํ ให้คุณเมา ซึ่งนบั ว่ามนั ถูก กฎหมายใน 48 รฐั (เนบลาสกา และไอดาโฮ ยงั ไม่เคลียร์ในเรื่อง นี้) เพราะว่ามนั ไม่มีส่วนผสมที่ ทําให้เมาและจะไม่ขึ้นผลเป็นบวก เมื่อผ่านชุดทดสอบยาเสพติด ซึ่ง ทําให้ผู้เข้าแข่งขนั ทั้งชายและหญิง ต่างโล่งใจ ซึ่งผู้ใช้บอกว่ามนั ใช้ลด อาการปวด ช่วยให้นอนหลบั ง่าย และแน่นอนว่าช่วยลดความ ประหม่า แน่นอนว่ามนั ดีต่อนกั กอล์ฟเสาร์อาทิตย์ ซึ่งบริษทั โคโลราโดเบส ฟังชนั แนล รีเมดี ถึงขนาดเซ็นสญั ญากบั ทัวร์ แชมเปียน สก็อต แมคคาร์รอน เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ของ CBD แต่ราคาของมนั ก็ไม่ถูกนกั หากจะ เข้าถึงยามหัศจรรย์ขวดนี้

เพื่อนของผม เกรก วูดส์วอร์ด เพิ่งทําเบอร์ดีในสนามพาร์ 5 จากการตีสามช็อตในบ่อทราย แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือการ ทําลายสถิติหรือไม่ ผมจึงอยากรู้ ว่าในการแข่งทัวร์นั้นมีใครที่ทํา เบอร์ดีด้วยการเล่นช็อตจาก ทรายถึง 3 ครั้งหรือเปล่า

ริดจ์ สก็อตเดล, ฮูสตนั

เยี่ยมมากเกรก สิ่งที่คุณทํามนั เป็น เรื่องยากจริงๆ แต่! มนั เคยเกิด ขึ้นในพีจีเอ ทัวร์ มาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกในปี 2003 และอีกครั้ง คือต้นปีนี้ เมื่อชาร์ลี ฮอฟแมน ตีลูกตกทรายถึง 3 ครั้ง ก่อนจะลง หลุมในช็อตที่สี่ ในหลุมที่เจ็ดของ เมโมเรียล ทัวร์นาเมนท์ และ นอกจากทัวร์พีจีเอ ก็มีครั้งที่ แอนเดรส โรมีโอ ทําไว้ในการแข่ง ซูริค คลาสสิค ที่นิวออลีน ซึ่งถ้า นบั จากสถิติของผู้เล่นในทัวร์ ตั้งแต่ปี 2003 จะพบว่ามีการทํา เบอร์ดีในหลุมพาร์ 5 ไปทั้งสิ้น 355,487 ครั้ง ตีตกทราย 1 ครั้ง และทําเบอร์ดี 49,027 ครั้ง และ ตีตกทราย 2 ครั้ง และทําเบอร์ดี 573 ครั้ง

เมื่อแสดงแต้มต่อของพวกเรา แล้ว สนามก็จับให้ผู้เล่นคนหนึ่ง ยืนแท่นทีแรกสุดทันที และบวก สโตรกให้คนที่ยืนแท่นทีปกติ 3 สโตรก ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่แฟร์ เลย สนามนี้ทําถูกต้องหรือไม่ บิล ฮอดริค, วิลเลียมสปอร์ต, เพนซิลวาเนีย

ขอโทษที่ต้องขดั คุณ แต่สนามทํา ถูกแล้ว เพราะแท่นทีนั้นถูก คํานวณจากความแตกต่างของ แต้มต่อระหว่างผู้เล่น แต่จะไม่ คํานวณความแตกต่างในความ ยากของสนาม หากมีผู้เล่นสองคน ที่เล่นจากแท่นทีที่ต่างกนั สนามจะ คํานวณความต่างจากเรทติงของ สนาม เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียง ที่สุด ดงั นั้นถ้าเรทติงของแท่นที แรกอยู่ที่ 70.2 และเรทติงของ แท่นทีแรกสุดคือ 67.4 คุณจะ เห็นว่ามนั มีความต่างอยู่ 2.8

ดงั นั้นทางสนามจึงปัดให้เป็น ตัวเลขที่ลงตัวคือ 3 และนั่นคือ จํานวนสโตรกที่ต้องเล่นเมื่อตีจาก แท่นทีปกติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.