บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ก้าวสู่อีกขั้นแห่งความสdาเร็จ

Golf Digest (Thailand) - - Highlights โดย อรุณ แสดรัมย์ -

บีเอ็มดบั เบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นําโดย มร. คริสเตียน วิดมานน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมฉลองความสําเร็จในการเปิดบีเอ็มดบั เบิลยู-มินิ-บีเอ็มดบั เบิลยู มอเตอร์ราด เออร์เบิน สโตร์ แห่งแรกในประเทศไทย โดย มิลเลนเนีย ออโต้ นําโดย ดร.สณั หวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จดั การ มอบประสบการณ์ใหม่แห่งยนตรกรรม พรีเมียมลํ้าสมัย ณ ไอคอนสยาม โดยมีผู้ร่วมงานแสดงความยินดีมากมาย (ในภาพจากซ้าย) มร.ซีซาร์ บาดิลย่า ผู้อํานวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย, คุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ผู้จดั การทั่วไป มินิ ประเทศไทย, มร. บียอร์น แอนทอนส์สนั ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดบั เบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย, คุณเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ กรรมการผู้จดั การ ฝ่ายการเงิน มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น เอเชีย จํากัด, มร. คริสเตียน วิดมานน์ ประธาน บีเอ็มดบั เบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย, ดร.สณั หวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ กรรมการผู้จดั การ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป, มร.มาร์คุส เกลเซอร์ ผู้อํานวยการ บีเอ็มดบั เบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย และคุณสมปราชญ์ โบสุวรรณ รองกรรมการผู้จดั การฝ่ายขายและการตลาด มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.