DRIVING Ambition

เปิดความลับ ฟรานเชสโก ได้ระยะไดรฟ เพิ่ม 20 หลา แต่ยังคงแม่นแฟร์เวย์

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life Interview -

มื่อถูกขอให้อธิบายถึงการได้ระยะไดรฟเพิ่ม 20 หลา แต่ลูกยงั คงอยู่ในแฟร์เวย์ในช่วงสาม ฤดูกาลที่ผ่านมาในพีจีเอ ทัวร์ ฟรานเชสโก โมลินารี เผยว่า “ผมถอดเบรกออก” ▶ เรื่องคํา อุปมาอุปมัยเกี่ยวกบั เรื่องรถสปอร์ต เราต้องยกให้ชาวอิตาเลียน ▶ ผ่านปี 2018 ที่ดีที่สุดใน ฐานะนกั กอล์ฟอาชีพ ซึ่งมีทั้งแชมป์เมเจอร์ ดิ โอเพน แชมเปียนชิป, รายการควิกโลน

เนชนั แนล และการเก็บชัยชนะรวด 5-0 ในศึกไรเดอร์คพั วนั นี้ โมลินารี เป็นหนึ่งในทําเนียบ นกั กอล์ฟ “300 คลบั ” ด้วยระยะจากแท่นทีเฉลี่ย 301 หลาในพีจีเอ ทัวร์ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่ม จาก 281.6 หลา เมื่อปี 2015 แต่เขาไดรฟไกลขึ้นโดยที่แม่นแฟร์เวย์ ที่เป็นจุดเด่นของเขา กลบั ไม่ลดน้อยลงไปเลย โมลินารีมีสถิติตีอยู่แฟร์เวย์ที่ 64.3 เปอร์เซ็นต์ และอยู่อนั ดบั 7 ในสถิติได้เปรียบสโตรกจากแท่นที ▶ หากคุณไม่ใช่คนตีไกลในพีจีเอ ทัวร์ ทางเลือกของคุณก็มีไม่มาก คือลงแข่งในสนามที่มีระยะสั้นและแฟร์เวย์ยาก หรือไม่ก็ต้องหาทางเพิ่มระยะทางแท่นที ทางเลือก แรกนั้นคงเป็นไปได้ยาก เพราะรายการใหญ่โดยเฉพาะเมเจอร์มกั จะจดั ในสนามที่ต้องได้ระยะไกล จากทีช็อต แต่ทางเลือกหลงั ก็มีความเสี่ยง ▶ “เขาบอกว่ามนั สามารถทําลายวงสวิงของคุณได้ ผมรู้ว่า มนั เกิดกบั ผู้เล่นบางคนมาแล้ว แต่ผมไม่ได้กงั วลอะไร เพราะว่าเราทําอย่างดีที่สุด” โมลินารีกล่าว ระหว่างที่ได้พบกบั กอล์ฟ ไดเจสต์ เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา ที่สนามประจําของเขาคือ เดอะ วิสลีย์ ทางตะวนั ตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน “มนั ไม่ใช่ว่า วนั หนึ่งผมไปที่สนามไดรฟและบอกกบั โค้ช (เดนนิส พิวจ์) ‘เรามาหาวิธีไดรฟไกลกนั เถอะ’ ” แต่มนั ต้องใช้เวลานานนบั ปี แต่โชคดีที่ผมพบว่า ยิ่งผมไดรฟแรงขึ้น ผลงานยิ่งดี” ▶ เปิดหน้าต่อไปดูว่าระยะเพิ่ม 20 หลาของโมลินารีมาได้อย่างไร

–รอน แคสพริสกี

ขึ้นแบ็คสวิงด้วยร่างกายที่เป็นอิสระ

▶ โมลินารีเคยขึ้นไม้ด้วยการหมุนลdาตัวช่วง บนออกจากเป้าหมาย และต้านการหมุนนั้น ด้วยช่วงล่างที่นิ่ง ตอนนี้สะโพกขวาจะหมุนไป พร้อมกับลdาตัวช่วงบน (บน) เขาหมุนตัวได้ อย่างไม่ติดขัดและสร้างพลังได้มากขึ้น ส่วน การลงไม้อย่างรวดเร็ว ทรงพลัง ความเร็ว เพิ่มขึ้นจาก 107 ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อสามปีก่อน มาเป็น 113 ไมล์ต่อชั่วโมงในปัจจุบัน ▶ “แต่ ก่อนผมรู้สึกว่าร่างกายเกร็งและตึงบริเวณ แผ่นหลัง” เขากล่าว “ตอนนี้ผมเคลื่อนไหวได้ อย่างอิสระขึ้น” พิวจ์บอกว่าเป้าหมายคือให้ เขาพยายามขึ้นไม้ให้สูงเท่าที่จะสูงและยาวเท่า ที่ทdาได้ เพื่อความสะดวกของการหมุนตัว มากๆ “มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ตัวผมรับรู้” โมลินารีกล่าว “ส้นเท้าซ้ายยกขึ้นเองเพราะ ว่าผมหมุนตัวได้อิสระมากขึ้น”

ที่จุดสูงสุด เขากักเก็บพลังงานได้มากขึ้น

▶ เมื่อหมุนจนแผ่นหลังชี้เป้าหมาย และแขนอยู่ ห่างจากลdาตัวมากขึ้น โมลินารีอยู่ในตdาแหน่ง ที่พร้อมต่อการปลดปล่อยพลังงาน (ล่าง) “ในการซ้อม ผมจะตั้งใจย่อต้นขาตd่าลงใน ตอนเริ่มต้นดาวน์สวิง” เขากล่าว “จากตรงนี้ ผมจะรู้สึกเหมือนตัวเองกdาลังกระโดดขึ้นจาก เท้าซ้าย ซึ่งมันช่วยให้ผมส่งไม้เข้าหาลูกด้วย พลังมหาศาล ผมว่านี้คือสิ่งที่เราต้องทdาให้ ได้ ในอนาคต คือนdาการเคลื่อนไหวนี้มาใส่ใน การเล่น” ▶ โมลินารีใช้เวลามากทdางานกับโค้ช เปอร์ฟอร์มานซ์ เดฟ อัลเรด เพื่อให้เกิด ความแข็งแกร่ง ความคล่องตัว ผลของการ ทdางานปรากฏให้เห็นจากพลังที่เกิดจากการ ใช้ขา พิวจ์กล่าว “พลังไม่ได้เกิดจากเทคนิค แต่มันมาจากกายภาพ” เขากล่าว “เป้า หมายคือทdาให้เขาแข็งแรงที่สุดเพื่อสร้างพลัง ของสวิงมากขึ้น แต่ต้องแน่ใจว่าเทคนิคนั้นจะ ไม่ไปขัดขวางการใช้งานพลังที่สร้างขึ้น”

เข้าตีด้วยซีกขวา

▶ ผู้เล่นอย่างรอรีย์ แมคอิลรอย, คาเมรอน แชมป์ สามารถสร้างดาวน์สวิงลักษณะการ เฆี่ยนอย่างรุนแรงด้วยการสะบัดสะโพกไป ทางเป้าหมายอย่างอิสระจากการหมุนลdาตัว โมลินารีกล่าวว่า เขาก็อยากจะสร้างพลังแบบ นี้เช่นกัน แต่กายภาพของเขามันไม่เอื้อ “ผม ต้องหาวิธีสร้างพลังด้วยวิธีอื่น” เขายอมรับ ในอดีตความเร็วสวิงส่วนใหญ่มาจากการใช้ มือและแขน แต่เวลานี้ลdาตัวของเขาเข้ามามี ส่วนมากขึ้น “ไหล่ขวาผมเคยค้างที่ด้านหลัง ในขณะที่ผมลงไม้ ใกล้เคียงกับตdาแหน่งตอน จรดลูก” เขากล่าว “จากนั้นไม้ก็จะพยายาม แซงขึ้นมาอยู่ด้านหน้า ตอนนี้ผมรู้สึกถึงการ หมนุ ของไหล่มากขึ้นในตอนลงไม้ โดยเฉพาะ ไหล่ขวา (บน) ผมรู้สึกเหมือนว่ามันกdาลังกด ลงเข้าหาลูกแล้วต่อไปหาเป้าหมาย”

ปลดปล่อยเบรก

▶ หากย้อนไปดูสวิงในอดีต โมลินารีบอกว่า เขาใช้แรงได้เพียง 70 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น “นับจากเวลานั้นมา ผมจะใส่พลัง เข้าไปมากยิ่งขึ้น” เขากล่าว “ผมไม่ได้จะสวิง จนตัวหลุด ผมเพียงสวิงเต็มที่ในสิ่งที่ผม ทdาได้” ▶ กุญแจอยู่ที่ให้เขาสวิงแรงขึ้นแต่ยัง คงรักษาสมดุลของร่างกายและความแม่น ของหน้าไม้ไว้ พิวจ์กล่าว “ในการเพิ่มพลัง เช่นนี้คุณอาจยอมเสียความแม่นยdาไปบ้าง” เขากล่าว “ระหว่างตีออกนอกแฟร์เวย์ไปสอง สามฟุตไปอยู่บริเวณกึ่งรัฟ กับอยู่ในแฟร์เวย์ แต่สั้นไป 25 หลา คุณจะเลือกอย่างไหน? เป้า หมายคือเราต้องทdาให้กายภาพของเขา แข็งแกร่งขึ้น” พิวจ์จบการสนทนาและย้อน กลับไปยังคdาของโมลินารี “การดึงเบรกตอน รถเข้าโค้งในสนามแข่งนั้นเพื่อความปลอดภัย แต่เราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรหากเราจะ ลองไปอย่างปลอดภัยบ้าง บัดนี้เรารู้แล้ว”

‘ขาขวาของผม จะเหยียดตรงมากขึ้น ตอนแบ็คสวิง ไม่นิ่งมากเหมือนแต่ก่อน’

‘เมื่อก่อน ดาวน์สวิงของ ผม เท้าจะแนบพื้นตลอด แต่ตอนนี้ผมจะดันตัวขึ้น จากเท้าซ้ายมากขึ้น เพื่อให้ได้สปีดเพิ่ม’

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.