ดยคุ แหง่ เคมบรดิ จ์

Hello! (Thailand) - - INSIDE -

เสด็จเยือนตะวันออกกลาง และทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นแห่งความหวัง ในการเสด็จจอร์แดนครั้งประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ มกุฎราชกุมารฮุสเซนแห่งจอร์แดน ทรงทำหน้าที่เจ้าบ้านเสด็จออกทรงรับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.