ประสบการณ์กินหรูดูดีทุกมื้อ

Hello! (Thailand) - - DIARY -

ทุกเมนูในทุกมื้อของทริปนี้เรียกได้ว่า หรูและมี บรรยากาศดีแบบต้นตำรับจริงๆ ตั้งแต่มื้อแรกที่ชาโต รวมถึงมื้อกลางวันในวันแรกที่ร้าน Mariage Frères Étoile ในย่าน Faubourg Saint Honoré หนึ่งใน Tea Salon เอ็กซ์คลูซีฟเพียง 5 แห่งในปารีสของแบรนด์ Mariage Frères ส่วนมือค่ำในทุกคืนนั้นอิ่มบรรยากาศสวย อลังการศิลปะยุค Belle Époque ของฝรั่งเศสเมื่อสอง ร้อยปีก่อน ณ Hilton Paris Opera Hotel ทว่ามื้อค่ำ สดุ ทา้ ยพเิ ศษตรงทไ่ี ดล้ อ่ งเรอื บาโตซ์ ปารเี ชยี ง ลอ่ งแมน่ ำ้ แซนชมแลนด์มาร์คสถาปัตยกรรมบันลือโลกของฝรั่งเศส ทริปนี้จึงบอกได้ประโยคเดียวว่า ‘หรูทุกมื้อ’

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.