ความหรูหราคูณสอง ของสีน้ำเงินในเรือนเวลา

Hello! (Thailand) - - WATCH -

Blancpain จับมือ Bucherer สรา้ งสรรคน์ าฬกิ า รุ่น Fifty Fathoms Bathyscaphe Bucherer BLUE EDITIONS ทจ่ี ะมจี ำหนา่ ยเฉพาะทบ่ี ตู กิ และ เว็บไซต์ของ Blancpain แห่งเมืองลูเซิร์นเท่านั้น ความพิเศษของโมเดลนี้คือมาในธีมสีน้ำเงิน ซึ่งมี เรื่องราวที่เชื่อมโยงกับทั้งสองแบรนด์เหมือนกัน โดยสีน้ำเงินเป็นสีไอคอนิกของ Bucherer และสื่อ ถึงใต้ท้องทะเลของ Blancpain ที่มีชื่อเสียงในเรื่อง ผู้ผลิตนาฬิกาดำน้ำรูปแบบโมเดิร์นเรือนแรกของ โลก สำหรับนักดำน้ำมืออาชีพตั้งแต่ปี 1953

ความพิเศษทางด้านเทคนิคของเรือนเวลารุ่นนี้ คือกลไกโครโนกราฟ ขึ้นงานอัตโนมัติ คาลิเบอร์ F385 ทำงานด้วยความถี่ 5 เฮิร์ตซ์ สามารถจับ เวลาได้อย่างละเอียดและต่อเนื่องไร้ความเสี่ยงใน การเกิดความเสียหายต่อกลไก และกันน้ำลึกได้ ถึง 300 เมตร ในด้านความสวยงามนอกจากจะ โดดเด่นด้วยสีน้ำเงินแล้ว ตัวเรือนขนาด 43 มิลลิเมตร หน้าปัดสีน้ำเงินขัดแต่งลายสวยหรู สลักโลโก้ของ Blancpain และ Bucherer เอาใจ แฟนๆ ของทั้งสองค่ายใหญ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.