เวลาโบยบินดั่งติดปีก

Hello! (Thailand) - - WATCH -

Ulysse Nardin ปฏิวัติโฉมใหม่ของโลกนาฬิกาแบบสุดขั้วโดยนำเสนอการโบยบินของเวลาด้วยการ จัดวางชิ้นส่วนกลไกต่างๆ ของเครื่องให้ดูราวกับล่องลอยอย่างเป็นอิสระอยู่บนหน้าปัด ในรุ่น Ulysse Nardin Executive Tourbillon Free Wheel งดงามด้วยตัวเรือนโรสโกลด์ ขนาด 44 มิลลิเมตร ดาวเดน่ คอื Flying Tourbillon ‘Ulysse Anchor Escapement’ เทคโนโลยวี สั ดศุ าสตรท์ พ่ี ฒั นาโดยยลู สิ นารแ์ ดง ใช้วัสดุซีลีเซียมที่มีน้ำหนักเบา มาทดแทนวัสดุแบบเดิม และ Power Reserve Indicator ที่ดีไซน์เป็นรูป บูมเมอแรงที่ตำแหน่ง 4 นาฬิกา สำรองพลังงาน 7 วัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.