เพื่อนคู่ใจ ของสาวแอ็กทีฟทันสมัย

Hello! (Thailand) - - WATCH -

เกือบ 20 ปีแล้วหลังจากออกรุ่น Twenty~4 มาจน ได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นนาฬิกาสุภาพสตรีที่ไม่มี คำว่าล้าสมัย Patek Philippe ยังส่งต่อความเข้าใจใน ผหู้ ญงิ ดว้ ยการนำรนุ่ ยอดนยิ มเรอื นกลมทต่ี อ้ งไขลานเอง มาต่อยอดเป็นแบบอัตโนมัติ มาพร้อมกับตัวเรือนทรง กลมประดับเพชรแวววับ 160 เม็ด ขนาด 36 มิลลิเมตร ในวัสดุโรสโกลด์และสเตนเลสสตีล พร้อมกับหน้าปัด หลากสี ทำงานด้วยกลไกอัตโนมัติ มีช่องวันที่ตรงเลข 6 นาฬิกา และเข็มวินาทีแบบ Sweep Second เหมาะ กับสุภาพสตรียุคใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความคล่องแคล่ว ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส และเป็นอีกหนึ่ง ความหรูหราที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.