โอภาส เลวจิ นั ทร์

เซอร์ไพรสเ์ กง่

Hello! (Thailand) - - FLASH! -

เรื่องเทสต์ดีและ ตาไวต้องยกให้ ‘คุณโอ-โอภาส เลวิจันทร์’ บอส คนเก่งแห่ง กลุ่ม บริษัท แปซิฟิกา เพราะล่าสุดคว้า แบรนด์ เจอ็อกซ์ (GEOX) ผู้นำ นวัตกรรมรองเท้าและเครื่องแต่งกาย ไลฟส์ ไตลร์ ะดบั พรเี มยี มสญั ชาตอิ ติ าเลยี น มาเป็นแบรนด์น้องใหม่ในสังกัด และได้ จัดงานฉลองเปิดร้าน ‘GEOX X-STORE’ คอนเซปต์สโตร์รูปแบบใหม่ครั้งแรกใน ประเทศไทยไปเมื่อเร็วๆ นี้

พร้อมจัดเซอร์ไพรส์เอาใจแฟนแบรนด์ ดว้ ยการพาเหรดคอลเลกชน่ั ใหมแ่ กะกลอ่ ง ‘Fall / Winter 2018’ มาใหแ้ ฟชน่ั นสิ ตา้ ชาวไทยได้ยลโฉมกันก่อนใคร ณ ลาน บีคอน 2 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อีกด้วย

เอ...ไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้ คุณโอจะมี เซอร์ไพรส์อะไรมาให้แฟนๆ ได้ตื่นเต้นกัน ไหมน้า? เห็นขยันสร้างความแปลกใหม่

ให้กับวงการแฟชั่นบ้านเราตลอด...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.