เจมี่ ดอรแ์ นน

กลายเปน็ คณุ พอ่ ลกู สาม

Hello! (Thailand) - - FLASH! -

นักแสดงหนุ่ม คนดังจากหนัง เรื่อง Fifty Shades of Grey เจมี่ ดอร์แนน และ ภรรยานักดนตรี อมีเลีย วอร์เนอร์ กำลังจะกลายเป็น พ่อแม่อีกครั้งของ ลูกคนที่ 3 ตามข่าวที่ได้รับการยืนยันแล้ว โดยคู่รักทั้งสองที่แต่งงานกันในปี 2013 มีลูกสาวด้วยกันแล้ว 2 คน คือดัลซี่

วัย 5 ขวบ และเอลว่า วัย 2 ขวบ

เมื่อให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Sunday Times นกั แสดงหนมุ่ วยั 36 ปกี ลา่ ว ถึงความสุขที่มีลูกว่า “การเป็นพ่อคือสิ่งที่ ดีที่สุด ผมรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่มีความสุข และดีงามที่ได้เลี้ยงดูลูกๆ ของผมครับ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.