FRENCH VS. THAI HOMEMADE CUISINES ความอร่อย 2 สัญชาติที่ต้องบอกต่อ

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยของ อาหารฝรั่งเศสโฮมเมดในบ้านหลังใหม่ที่ Alliance Francaise หรอื สมาคมฝรง่ั เศส ซง่ึ ย้ายมาอยู่ที่ถนนวิทยุ เป็นเพื่อนบ้านกับ สถานทูตออสเตรเลียและสถานทูตญี่ปุ่น ที่นี่สวยงามโมเดิร์นมากๆ ตัวสมาคมเอง ก็ยังมีคลาสให้ความรู้หลากหลายแขนง เหมอื นเดมิ มมี มุ ฉายภาพยนตรท์ น่ี ง่ั ลดหลน่ั ลงไปเป็นขั้นบันไดสุดเก๋ มีฮอลล์เล็กๆ สำหรับการแสดงที่สมบูรณ์แบบ และที่ ขาดไม่ได้คือคาเฟ่ที่มีของอร่อยตำรับ ฝรง่ั เศสแท้ ทง้ั อาหารและเบเกอรี

Benilde Blanc หนง่ึ ในสองหนุ้ สว่ นทร่ี กั การทำอาหารบอกว่าเธอตั้งใจทำอาหาร ตามตำรับโฮมเมด โดยใช้ส่วนผสมจาก ฝรง่ั เศสเปน็ หลกั ตง้ั แต่ Cobb Salad ทค่ี รบ เครื่องโดดเด่นด้วย sun dried tomatoes และ caramel nuts ที่เธอทำเอง และไก่ ออร์แกนิกจากเขาใหญ่ ทุกอย่างหั่นเป็น ชน้ิ เลก็ ๆ โรยเอมเมนทลั ชสี จากฝรง่ั เศส

Bagna Bun ขนมปังทำเอง นุ่มหอม สอดไสด้ ว้ ยทนู า่ มะเขอื เทศ ไข่ มะกอกดำ และมายองเนส

สเตก๊ เนอ้ื กบั หอมสบั หรอื Bavette de

Boeuf à l’échalote เนื้อคุณภาพดี อิมพอร์ตจากฝรั่งเศส หั่นแบบฝรั่งเศส ต่างจากสเต๊กทั่วไป ย่างมาแบบมีเดียม เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ อร่อยมาก และที่ขาดไม่ได้ คอื เฟรนชฟ์ รายสโ์ ฮมเมดอกี เชน่ กนั

ขาดไม่ได้คือ Cheese Plate อัน ประกอบไปดว้ ยบรสี ์ โกต ชสี เอมเมนทลั และมาร์ชเมลโลว์จากฝรั่งเศสกับผลไม้ แห้ง กินคู่กับบาแก็ตและไวน์แดงได้ บรรยากาศแบบปารเี ซยี งขนานแท้

ขนมจากเบเกอรีที่ทำสดๆ ทุกวันมี ให้เลือกหลากหลายมาก และน่ากิน สุดๆ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเลม่อนทาร์ต แอปเปิ้ลทาร์ต ที่มีคาราเมลผสมบัตเตอร์ ไว้ให้ราดพร้อมวิปปิ้งครีม มันคือความ อร่อยลืมโลก ลืมอ้วน แม้ท้องจะอิ่ม สายตาก็ยังกวาดไปยังแซลมอนคีช บราวน์นี่ไร้แป้ง ครัวซองต์ คุกกี้ โอย ...ตาย ต้องถอยออกมาตั้งหลักแล้วบอก กับตัวเองว่าจะต้องกลับไปอีกแน่ๆ และ จะเริ่มตั้งแต่อาหารเช้าเลย เพราะที่นี่เปิด ตั้งแต่ 7.00 - 18.00 น. ด้วยราคาที่เป็น มิตรมากสำหรับทุกๆ คน

Cheese Plate อุดมด้วยชีส 4 ชนิด มาร์ชเมลโลว์ และผลไม้แห้ง

สเต๊กเนื้อคุณภาพดีจากฝรั่งเศส Bavette de Boeuf l’échalote

Cobb Salad จานนี้อร่อยเลิศด้วย ส่วนผสมที่เชฟทำเอง โรยเอมเมนทัสชีส

Canelé เพสตรีทำจากรัม ผสมวานิลลา ไส้คัสตาร์ด เคลือบด้วยคาราเมล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.