สะกดทุกสายตากับการเผยโฉมคอลเลกชั่น HIGH JEWELRY 2018

เปิดตัวสุดยอดผลงาน HIGH JEWELRY 2018

Hello! (Thailand) - - NSIDE -

HELLO! ตอบรับคำชวนบินลัดฟ้าร่วมงานเปิดตัว Bluebook 2018 ของ Tiffany & Co. แบรนด์เครื่อง ประดับเพชรระดับตำนานของโลก ณ มหานครนิวยอร์ก นับเป็นที่ฮือฮาของโลกจิวเวลรี่ชั้นสูงที่ Tiffany & Co.ได้นำ เครื่องประดับชั้นสูงชิ้นสำคัญในคอลเลกชั่น Bluebook มา ใหช้ น่ื ชมทว่ี นิ โดวด์ สิ เพลยท์ แ่ี ฟลก็ ชพิ สโตรบ์ นฟฟิ ฟ์อะเวนิว เป็นเวลา 10 วันก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้ รับเกียรติจาก Richard Moore ประธานฝ่ายออกแบบสโตร์ ทั่วโลกที่ร่วมมือกับศิลปินและนักวิทยาศาสตร์มานำชม

HELLO! ยังได้รับเกียรติพูดคุยอย่างเอ็กซ์คลูซีฟกับ Reed Krakoff ดไี ซเนอรช์ อ่ื ดงั ชาวอเมรกิ นั ผมู้ ปี ระสบการณ์ กับแบรนด์ระดับโลกที่มาร่วมงานกับ Tiffany & Co. ตั้งแต่ เมอ่ื ตน้ ปกี อ่ นในตำแหนง่ ประธานอำนวยการฝา่ ยสรา้ งสรรค์ และยังเป็นเจ้าของผลงานการออกแบบจิวเวลรี่ใน คอลเลกชั่น Paper Flowers รวมถึงไฮจิวเวลรี่ใน Bluebook 2018 ที่ปรากฏในงานครั้งนี้ด้วย

ในการออกแบบ High Jewelry ประจำปี 2018 นี้ Reed ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของ Bluebook พบว่า เอกลักษณ์ที่ ชัดเจนของ Tiffany & Co. คือการนำความสวยงามของ ธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ แล้วสื่อ เรื่องราวที่อยากบอกผ่านจิวเวลรี่ เขาจึงยังยึดมั่นใน คอนเซปต์นี้ โดยให้อิสระกับไอเดียได้โลดแล่นไปกับ จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ จากนั้นจึงดูว่าดีไซน์ที่ เขาคิดนั้นเป็นไปได้กับอัญมณีที่ Tiffany & Co. คัดสรรมา จากแหล่งที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างไรบ้าง

Reed บอกเล่าถึงความรู้สึกที่อยากให้ผู้คนสนุกกับการ ใส่จิวเวลรี่ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ให้รู้สึกคล้ายกับ การที่เราสวมนาฬิกาทุกวัน จึงตั้งใจออกแบบเครื่อง ประดับชั้นสูงให้มีความหรูหราและมีความงามเหนือกาล เวลา หากทว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้จริงใน ทุกวัน มากกว่าการนำมาใช้ต่อเมื่อไปงานหรูหราอย่าง เป็นทางการเท่านั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด

‘ตั้งใจออกแบบเครื่องประดับ ชั้นสูงให้หรูหราและ งามเหนือกาลเวลา ทว่าสวมใส่จริงได้ในทุกวัน’

หาก ยุ คน ี้ จะ เห็น คน สวม ใส่ ไ ฮ จิ ว เ ว ล ร ี่ กับ กางเกง ยีน ส์ แจ็กเก็ต หรือ แคช เมีย ร์ โค้ ต

“สิ่ง สำคัญ อ ย ู่ ท ี่ การ เลือก จิ ว เ ว ล ร ี่ ท ี่ เหมาะกับ คาแร็กเตอร์ ใส่ แล้ว บ่งบอกถึง ความ เป็น ตัวเอง ไ ด ้” น ี่ จึง เป็น เหตุผล ท ี่ Reed ออกแบบ จิ ว เ ว ล ร ี่ ใ ห้ มี รูปแบบ แตก ต่างกัน ไป เขา กล่าว อี กว่า“คุณอา จ ใส่ จิ ว เ ว ล ร ี่ อ ย ู่ ออฟฟิศ ใน ตอนกลางวัน แล้ว เครื่อง ประดับ ชิ้น เดียวกัน น ี้ ก็ สามารถ ใส่ ไป งานเลี้ยง ตอน กลางคืนได้ด้วย”

คอน เซ ป ต์ การ ออกแบบ ไ ฮ จิ ว เ ว ล ร ี่ ท ี่ ปรากฏ อ ย ู่ ใน Bluebook 2018 คอลเลกชั่นนี้ Reed จึงนำแรง บันดาลใจ จาก 4 ฤดูกาล ใน ธรรม ชาติ มา ผสม ผสาน กับ รูปทรง เรขาคณิต กลายเป็น จิ ว เ ว ล ร ี่ ท ี่ เป็น เสมือน ตัวแทน บอกเล่า เรื่องราว ของ แต่ละ ฤ ดู อย่างใน ‘วินเทอร์ คอลเลกชั่น’ จากการนั่งสังเกต การเปลี่ยนแปลง ของ น้ำแข็ง ท ี่ อ ย ู่ ใน ธรรม ชาติ ไ ม่ ว่า จะ เป็น หิมะ ท ี่ ตก ลงมา ทับถม แล้ว เป็น กลายเป็น น้ำแข็ง และ น้ำแข็ง ท ี่ มี การ แตกตัว เขาได้นำแรง บันดาลใจ น ี้ มารั ง ส ร ร ค์ ใ ห้ เป็น คอ ล เ ล ก ช ั่ น น ี้ โดย มี สร้อยคอ เป็น มาสเตอร์พีซ เขา ใช้เวลา คิด และ ดี ไ ซน์ ชิ้นนี้อยู่เป็นปี ทั้ง ยัง ต้องหา เทคนิค ใน การ ทำ ซึ่ง อาศัย ความชำนาญ ของ ช่างฝีมือ ที่มา ก ประสบ กา รณ์ และ ผลงาน ท ี่ สำเร็จ ออกมา ก็ สวยงาม สมใจ เป็นการ ดี ไ ซน์ ท ี่ นำ ธรรม ชาติ มา อ ย ู่ ใน เครื่องประดับ ไ ด้ อย่าง ลงตัว ไม่เพียงดีไซน์ที่ สวยงาม เท่านั้น สร้อยคอ เส้น น ี้ ผลิต จาก เพชร จำนวน กว่า 280 เม็ด ท ี่ ผ่าน การ เจียระไน ใน รูปแบบ ท ี่ ไ ม่ ซ้ำ กัน เลย มาเรีย ง ต่อกัน ยิ่งทำให้ น่า อั ศ จร ร ย์ ใจ ขึ้นไป อีก สร้อยคอ เส้น น ี้ จึง เป็น เครื่องประดับ ท ี่ ราคา สูงสุด ใน คอ ล เ ล ก ช ั่ น น ี้

อีก ฤดูกาล ท ี่ งดงาม ไ ม่ แพ้ วิน เ ทอ ร์ คอลเลกชั่น คือ ‘สปริง คอลเลกชั่น’ ที่ Reed เลือก นำ ดอก ไ ฮ เ ด รน เ ยี ย มา เป็น

ตัวแทนฤดูกาล และ ประดับด้วยอัญมณี สูงค่า เช่น แซพไฟร์ ทัวร์มาลีน อความารีนน้ำงามที่ ผ่านการคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดี เครื่องประดับบางชิ้นอาจดูเรียบง่ายแต่ มีเสน่ห์อยู่ที่การใส่ใจคัดสรรอัญมณีชนิด เดียวกันโดยไล่โทนสีจากอ่อนไปเข้ม ทำให้เกิด ความงามในอีกมิติหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ใจ นับ เป็นการมาเติมให้จิวเวลรี่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก ส่วน ‘ซัมเมอร์ คอลเลกชั่น’ และ ‘ออทัมน์ คอลเลกชั่น’ ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน เมื่อ Reed นำผีเสื้อและใบไม้มาใช้ สร้าง ความแปลกตาด้วยการนำสองสิ่งนี้มาอยู่กับ อญั มณรีปู ทรงเรขาคณติ ทำใหด้ นู า่ สนใจขน้ึ หาก ใครมีโอกาสได้ชมจิวเวลรี่คอลเลกชั่น Bluebook 2018 กับตาตัวเอง รับรองว่าคุณจะหลงรักจน อยากลุกขึ้นมาแต่งตัวและไม่รีรอที่จะหยิบจิวเวลรี่ มาสวมใส่ทุกวัน และเราจะได้เข้าถึงคำว่า ‘Everyday Luxury’ อย่างแท้จริง Tiffany & Co. ปิดท้ายการพาเยือนนิวยอร์กด้วย งานเลี้ยงปูพรมแดงฉลองการเปิดตัว Bluebook 2018 โดยมีโลโก้เมเนียขนาดใหญ่เพื่อให้เหล่า เซเลบริตี้คนดัง KOL ลูกค้ารายสำคัญระดับท็อป สเปนเดอร์ของแบรนด์ และแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับ เชิญมาร่วมงานได้มาถ่ายรูปกัน งานเลี้ยงนี้จัดขึ้น อย่างหรูหราด้วยดิสเพลย์ไฮจิวเวลรี่ ท่ามกลาง บรรยากาศในงานที่ทันสมัยจากการเปิดแผ่นของ ดีเจชื่อดังระดับโลก รวมถึงต้อนรับทุกคนด้วย อาหารชั้นเยี่ยม แชมเปญ และไวน์รสเลิศ และมี กิมมิกต่างๆ สร้างสีสันและความสนุกในงาน ทำให้ ทุกคนประทับใจและมีความสุขกับการมาร่วมงาน ในครั้งนี้ยิ่งนัก

(ในกรอบภาพ จากซ้าย) คิม คาร์เดเชียน เวสต์สวมโชคเกอร์อความารีน 26 กะรัตและแหวนเพชรอีก 7 วง, แมรี่ เจ. ไบรต์เพื่อให้เข้ากับโทนสีของชุดที่สวม เธอเลือกสวมเครื่องประดับโทนสีเขียว ทั้งหมด ตั้งแต่ต่างหู แหวนทัวร์มาลีน กับสร้อยข้อมือมรกต, รีด คราคอฟฟ์ ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ผู้ออกแบบจิวเวลรี่ชั้นสูงใน Bluebook 2018, ปริยานก้า โชปราสวมสร้อยคอ แพลทินัมประดับทองคำ 18k และแหวนเพชร, ราเชล บรอสนาฮาน เจ้าของรางวัล Emmy Awards ครั้งล่าสุด สวมสร้อยคอแซพไฟร์กว่า 75 กะรัต, โซอี้ คราวิตซ์สวมต่างหูและสร้อยข้อมือ เพชร (บนขวา) ‘ออทัมน์ คอลเลกชั่น’ แหวนประดับแทนซาไนต์ทรงลูกแพร์และมาร์คีส์ (ล่างซ้าย) แหวนเพชรเอ็มเมอรัลล์คัตหนักกว่า 5 กะรัต (ล่างขวา) ต่างหูที่นำใบไม้มาเป็นตัวแทนฤดูกาล โดยใช้ทั้งเพชรและแซพไฟร์ ส่วนด้านล่างเป็นแทนซาไนต์ทรงเอ็มเมอรัลด์คัต น้ำหนัก 25 กะรัต (ล่างซ้ายสุด) กำไลข้อมือประดับแซพไฟร์และแทนซาไนต์ รวมทั้งเพชรทรงต่างๆ น้ำหนักรวมกว่า 30 กะรัต (หน้าซ้าย) ‘วินเทอร์ คอลเลกชั่น’ สร้อยคอราคาเกือบ 40 ล้านบาท เป็นเพชรกว่า 280 เม็ด น้ำหนักกว่า 91 กะรัต ที่เจียระไนในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันเลย นำมาเรียงต่อกันเลียนแบบ ลวดลายของเกล็ดน้ำแข็ง และต่างหูเพชรสไตล์เก๋ น้ำหนักกว่า 7 กะรัต

(บน) ‘สปริง คอลเลกชั่น’ ลาล่า รัดจ์สวม จี้อความารีน (ซ้าย) ทรงบาเก็ตต์ไล่โทนสี น้ำหนัก 40 กะรัต วงในเป็นเพชรหนัก 14 กะรัต (บนซ้าย) ต่างหูแซพไฟร์ที่ได้แรงบันดาล ใจจากดอกไฮเดรนเยีย น้ำหนัก 20 กะรัต (ซ้าย สุด) ฮิคาริ โมริ (ล่างซ้าย) เข็มกลัดประดับเพชร แฟนซีสีชมพูล้อมรอบด้วยเพชร ตัวก้านทำจาก ทองคำ 18k (ล่างสุด) แหวนทำจากทัวร์มาลีนและ แซพไฟร์สีชมพู

(บนซ้าย) ‘ซัมเมอร์ คอลเลกชั่น’ เอเลน่า เทมนิโควาสวมสร้อยคอเพชร (ล่าง) ห้อยจี้รูปผีเสื้อทำจากแซพไฟร์อยู่กับซอยไซต์สามสีทรงเอ็มเมอรัลด์ น้ำหนัก 23 กะรัต (ขวา) คิม แทรี นักแสดงเกาหลีสวมสร้อยจาก Tiffany & Co.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.