ราศีมีน

14 มี.ค. - 12 เม.ย.

Hello! (Thailand) - - HOROSCOPE -

สุขภาพ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง จนต้องเตือนกัน เพียงแค่ดูแล ตัวเองและไม่ประมาทก็พอแล้ว ความรัก คนมีคู่ถือว่ากลางๆ คนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามา แต่ต้องดูให้ดีๆ รอบคอบให้มากไว้ งานการคือสิ่งที่ ตอ้ งโฟกสั มากทสี่ ดุ เพราะโอกาสกา้ วทะยานไปขา้ งหนา้ กำลังมา เพียงแต่ต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยและ ความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องบริหารดีๆ วาง น้ำหนักการทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจให้สมดุล กัน กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พักผ่อนให้เป็นเวลา เพื่อ ที่ถึงเวลาทำงานก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ต้องไม่ลืมว่างานจะรุ่งเรืองแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพ ใจเปน็ สำคญั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.