HOTEL SOOKNIRUND (EST.1962) ลักซ์ชัวรีบูทีกโฮเต็ล ‘สุขนิรันดร์ เมืองเชียงราย’

Hello! (Thailand) - - NEW FACE -

หากปักหมุดจุดหมายท่องเที่ยว ณ ถนนบรรพ ปราการ ในใจกลางเมืองเชียงรายวันนี้ นอกจากมี หอนาฬกิ าเฉลมิ พระเกยี รตทิ อี่ อกแบบสดุ ตระการตา โดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ปรากฏบน google map เป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้ว ใกล้ๆ กันนั้น เมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ยังได้ตื่นตากับ สถาปตั ยกรรมยคุ Midcentury Design หรอื ยคุ 60’s ของ Sooknirund Hotel (โรงแรมสุขนิรันดร์) ที่ถูก รีโนเวตกลายเ­ป็น Luxury Boutique Hotel แห่งแรก ของเมืองเชียงราย ภายใต้ฝีมือผู้บริหารสาวคนเก่ง คณุ สม้ -สธุ าสนิ จติ รสกลุ ทายาทรนุ่ 4 ของครอบครวั ‘จิตรสกุล’ ตระกูลธุรกิจใหญ่แห่งเมืองเหนือที่ ครอบครองกิจการโรงแรม­หรูหลายแห่งในเชียงราย และดลี เลอรโ์ ตโยตา้ รายใหญใ่ นภาคเหนอื ‘สุขนิรันดร์’ หมุดหมายใหม่ของเมืองเชียงราย

หลังเรียนจบ Hospitalit­y Specialize in Leadership จาก Glion Institute of Higher Education ซึ่งเป็นการเรียน ที่รวมไว้ซึ่ง service industry ในทุกแวดวงธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล การบิน รถ โรงแรม ฯลฯ คุณส้มในฐานะ ลูกสาวคนโตก็กลับมาช่วยครอบครัว โดยนั่งเก้าอี้

ผู้บริหารธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มี โชว์รูมกว่า 14 แห่งในเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา รวมถึงธุรกิจกลุ่มโรงแรมเวียงอินน์ โดยล่าสุด รับไม้ต่อ จากคณุ พอ่ (เรอื งชยั จติ รสกลุ ) ปรบั โฉม Sooknirund Hotel โรงแรมเก่าแก่อายุเกือบ 60 ปี และปักหมุดเป็นจุดหมาย ปลายทางใหม่ สัญลักษณ์แห่งเมืองเชียงรายอีกแห่ง ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมา

“ย้อนไปภาพฝันของส้มคืออยากมีบูทีกโฮเต็ลเล็กๆ แค่สัก 10 ห้อง และให้บริการเขาเหมือนเป็นแขก VIP ของบ้านเรา เพราะโรงแร­มของครอบครัวเป็นโรงแรมใหญ่ ที่มีถึง 250 ห้องทั้งนั้น ซึ่งส้มหาทำเลที่จะใช่มาโดยตลอด แต่ก็ไม่เจอที่เป็นของเราสักที จนสุดท้ายป่าป๊ากับหม่าม้า (จินตนา จิตรสกุล) ชี้เป้ามาที่โรงแรมสุขนิรันดร์ โรงแรมที่ อากง (ประเสริฐ จิตรสกุล) เป็นผู้ก่อร่างสร้างขึ้นมาและ มีอายุเกือบ 60 ปีแห่งนี้ แต่ว่าเล็กสุดก็มีจำนวนห้องถึง 100 ห้อง โอเค! 100 ห้องก็ได้ ส้มลุยเลย จากจำนวนห้อง หลักร้อย merge เหลือเพียง 52 ห้อง รีโนเวตใหม่ กลาย เป็น Sooknirund Hotel ในบรรยากาศ Luxury Boutique ที่ มีกลิ่นอายเมืองเหนือ กลิ่นอายล้านนา ให้ความรู้สึก หรูหราแต่อยู่สบายในโรงแ­รมของเรา”

‘สุขนิรันดร์’ คะแนนโลเคชั่นเต็ม 10

นอกจากจะมีไฮไลต์ในการชมควา­มงามของหอ นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติได้อย่างใกล้ชิดแล้ว Sooknirund Hotel ยังเนรมิตด้านหลังโรงแรมให้เป็นมุม ‘บ้านดำของ อ.ถวัลย์ ดัชนี’ และยังใกล้กับถนนคนเดินกับไนท์บาซาร์

“การมีผลงานของอา­ร์ติสต์ 2 ท่านทั้งหน้าโรงแรม และหลังโรงแรม ทำให้ทำเลของ Sooknirund Hotel ถือว่า ยูนีกมากๆ มีคนบอกว่ามานั่งอยู่ในโรงแรมเร­าเหมือน ได้มานั่งเสพงานศิลป์ และได้ทั้งบรรยากาศ local และ culture เพราะเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ เมืองแห่งศิลปิน เพราะมีอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านมาอยู่กันที่ เชียงราย นอกจากนี้ Sooknirund ยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง มี ร้านอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อรายล้อมให้เลือกสรรมากมา­ย

“ส้มอยากให้ทุกคนที่มาเชียงรายต่อจากนี้ ไม่ใช่แค่ ไปอินกับธรรมชาติเท่านั้น แต่คุณสามารถเข้ามาพักผ่อน ใช้ชีวิตสโลไลฟ์ได้ในเมืองเชียงรายที่มีวัฒนธรรมงดงา­ม น่าค้นหา มีเสน่ห์ของความเป็นพื้นถิ่นแท้แห่งล้านนา ตื่นเช้ามาทำบุญใส่บาตร หรือจะเดินทางไหว้พระ 9 วัด กราบพ่อขุนเม็งราย สร้างสิริมงคลให้ชีวิต คุณจะเห็นการ ใช้ชีวิตคนท้องถิ่น ได้อารมณ์สโลไลฟ์ที่ไม่ต่างจากเมือง น่านหรือเมืองลาว”

‘สขุ นริ นั ดร’์ กลนิ่ อายลา้ นนา เซอรว์ สิ มาตรฐานยโุ รป

ดั้งเดิมของโรงแรม­สุขนิรันดร์คือโรงแรมยุค 60’s ที่มี การออกแบบโ­ครงสร้างอาคารไว้ร่วมสมัย ทำให้คุณส้ม ยังคงเก็บโครงสร้างเดิมไว้แทบทั้งหมด เพื่อคงกลิ่นอาย คลาสสิกสไตล์ contempora­ry และเริ่มรีโนเวตมาตั้งแต่ ปี 2016 จนเสร็จสิ้นในปีนี้ ซึ่ง Sooknirund (Est.1962) Hotel เปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

“ยอมรับว่าแพลนแรกๆ มีการจะทุบอาคารเดิมค่ะ แต่สุดท้ายพวกเราวก­กลับมาคิดว่า ‘ไม่เอาดีกว่า’ เพราะ อยากเก็บสิ่งที่อากงสร้างไว้และมันเป็น story ของจังหวัด เชียงราย เป็น history ของที่นี่ เลยจบที่เก็บโครงสร้างเดิม ไว้ แต่ข้างในถูกปรับเปลี่ยนให้มีความหรูหราขึ้น โดยเป็น ความหรูหราที่มีความ homey ไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็น โรงแรมจ๋า แต่อยากให้รู้สึกเป็นบ้านพักตากอากาศ ง่ายๆ ก็คืออยากให้ Sooknirund ใหม่มีความ luxury มีความเป็น ตัวเรา มีความเก่าแก่และความขลังที่เป็นมนต์เสน่ห์ มีความเป็นพื้นถิ่นสไตล์ล้านนา ความเป็นชาวเหนือ

“การตกแต่งภายในของโ­รงแรมหลายๆ อย่าง เรา apply จากประสบกา­รณ์ดีๆ เมื่อครั้งที่ไปพักโรงแรม ต่างประเทศ กลับมา add on กับสิ่งที่มีทั้งตัวห้องและ ฟังก์ชั่นต่างๆ งานออกแบบเ­ป็นการ combinatio­n หลายๆ อย่างมารวมกัน”

ผ่อนคลายในห้องพักสไตล์ luxury boutique

“ห้องพักทุกห้องจะมีเฮดบอร์ดรูปนาฬิกา ซึ่งด้าน หลังเป็นข้อความภาษาเ­หนือ เป็นเพลงกล่อนนอนเด็ก ซึ่งเป็นดีเทลเล็กๆ น้อยๆ ในบรรยากาศ­พื้นถิ่นชาวเหนือ ที่แต่งเติมในห้องพัก โดยรูปแบบห้องพักถ้าเป็นห้อง สแตนดาร์ดที่ขนาดเล็กกว่าห้องอื่นๆ จะให้อารมณ์ compact cozy สบายๆ ไม่อึดอัด ส่วนห้อง Suite มี 2 แบบ คือ มี bathtub กับที่นั่งริมหน้าต่าง ซึ่งด้านหนึ่ง เห็นวิวหอนาฬิกา ส่วนอีกด้านจะเป็นวิวบ้านดำ โดยวิว แบบนี้จะมีในห้อง Duplex เช่นกัน แต่ถ้าหากมากันเป็น ครอบครัวหรือคู่รักที่ต้องการ space หน่อย ส้มแนะนำ ห้อง Loft ขนาด 2 ชั้นครึ่งที่ให้อารมณ์เหมือนบ้านเลย ทีเดียว

“ไฮไลต์อีกอย่างของโรงแร­มคือร้านอาหาร 2 ร้าน 2 สไตล์ คือ ‘ความทรงจำ’ เสิร์ฟเมนูจานอร่อยในสไตล์ ยุโรปทั้งมื้อเช้า กลางวัน และมื้อเย็น แต่ถ้าใครอยากมี โมเมนต์จิบชาแบบอยู่เมืองนอกช่วงบ่ายๆ ที่นี่เปิด tea room ให้มานั่งชิลล์กันด้วย ส่วนร้านอาหารอีกร้านคือ ‘นิรันดร’ เสิร์ฟอาหารพื้นเมืองรสชาติชาวเหนือแท้ๆ ค่ะ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.