เกลด็ ดาว พานชิ สมยั

Hello! (Thailand) - - FLASH -

รู้ซึ้งถึงความสุขของคนเป็น ‘ยาย’ หลังจากกลายเป็น ‘คุณยายป้ายแดง’ ไม่กี่เดือนมานี้ รู้สึกว่า ‘คุณใหม่เกล็ดดาว พานิชสมัย’ จะ ห่างหายไปจาก งานอีเวนต์และงด พบปะสังสรรค์กับ เพื่อนฝูงในแวดวงสังคมไปเลยนะ­คะ เพราะได้ข่าวแว่วๆ มาว่ากำลังเห่อหลาน คนแรก ‘นอ้ งไทคณู ’ ลกู ชายของคณุ มดั หม่ี -พิมดาว และคุณแดน เหตระกูล ที่ลืมตา ดโู ลกเมอ่ื ตน้ เดอื นกรกฎาคมทผ่ี า่ นมาสดุ ๆ

แถมเมื่อไหร่หากมีเวลาว่างเป็นไม่ได้ จะต้องชวนคุณตาไพโรจน์ พานิชสมัย แวะไปเยี่ยมหลานชายถึงที่บ้านตลอด ทั้งช่วยเลี้ยง ช่วยอุ้ม ช่วยเอนเตอร์เทน หลานชายอย่างสนุกสนาน พร้อมกับบอก ว่า “มีความสุขมาก ไม่รู้จะอธิบายยังไง อยากจะไปหา ไปเล่นกับหลานทุกๆ วัน เลย” แหม...แบบนี้เข้าทางว่าที่คุณแม่มือ ใหม่อย่าง ‘คุณมัดมุก’ เลยนะคะ เพราะ มีคนช่วยเลี้ยงเบบี้ไทคูณเพียบเลยค่ะ

เรียกว่านอกจากควา­มสุขของคนเป็น ‘แม่’ ที่ได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว ก็ความสุขของคุณยายที่มีหลานให้อุ้ม นี่แหละที่น่าอิจฉาค่ะ ใช่ไหมคะ ‘คุณยายใหม่’ ขา...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.