ประภาวดี โสภณพนชิ

มี ‘เวลา’ ดๆี เพม่ิ ขน้ึ

Hello! (Thailand) - - FLASH -

ยังคงเดินหน้า รังสรรค์เวลาดีๆ มอบให้กับคนรู้ใจ สำหรับเซเลบริตี้ ผบู้ รหิ ารสาวคนเก่ง ‘คุณนก-ประภาวดี โสภณพนิช’ ที่ ล่าสุดได้จัดงาน เปิดตัว ‘เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส’ ภายใต้การบริหาร และพัฒนาโครงการ­อสังหาริมทรัพย์ใน เครือบริษัท เวลา เรสซิเดนเซส จำกัด โดยบริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด

ด้วยความหลงใ­หลในมนต์เสน่ห์ ดั้งเดิมของพังงา ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ทำให้คุณนกอยากจะเ­ป็น ตัวแทนมอบราง­วัลชีวิตให้กับผู้มาเยือน ด้วยการรังสรรค์ผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซ กับวิลล่าริมทะเล 15 หลัง ที่ได้รับการ ออกแบบภายใ­ต้แนวคิด Craft Your

Digital Life ผสมผสานควา­มเป็น ธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ทันสมัยเข้าไว้ ด้วยกันอย่างลงตัว ท่ามกลางวิวทะเลที่ไร้ สิ่งกีดขวาง เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการ

พกั ผอ่ นไดอ้ ยา่ งสมบรู ณแ์ บบ บนพน้ื ท่ี 5.8 ไรบ่ นชายหาดนาใ­ต้ อ.ตะกว่ั ทงุ่ จ.พงั งา

นอกจากนี้ดีไซน์บ้านยังให้เลือกถึง 2 สไตล์ ได้แก่ Veyla Beach วิลล่า 2 ชั้น หันหน้าออกทะเลใน­สไตล์ Beachfront Villa และ Veyla Sea วิลล่า 3 ชั้นสไตล์ Seaview Villa ทุกหลังได้รับการออกแบบ ให้มี 3 ห้องนอนเพื่อตอบโจทย์การอยู่ อาศัยเป็นครอบครัวและได้ดื่มด่ำกับวิว ทะเลที่มองเห็นจากทุกมุมของบ้าน จึงไม่ แปลกที่วันพรีเซลจะได้รับความสนใจจ­าก บรรดาครอบค­รัวและนักลงทุนที่กำลัง มองหาสถานที่พักผ่อนริมทะเล ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ แบบนี้ คุณนกก็ยิ้มแก้มปริเลยค่า...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.