‘การทำธรุ กจิ ครอบครวั เราตอ้ ง ทำใหด้ ที สี่ ดุ เพราะอกี มมุ นงึ นหี่ มายรวมถงึ ความสมั พนั ธ์ ของสมาชกิ ในตระกลู ดว้ ย’

Hello! (Thailand) - - THE YOUNG ACHIEVERS 2019 -

เม็ดเงินลงทุนดี เพียงแต่มันเล็ก ถ้าลงทุนล้านนึง ได้ผลตอบแทนมา 5 แสนอาจดูน้อย แต่ถ้าเทียบใน อัตราส่วนการลงทุนแล้ว นี่ได้กำไรมาครึ่งหนึ่งของ เงินลงทุนเลยนะ ผมทำการบ้านและคิดวิเคราะห์ ดีแล้วว่าธุรกิจตัดผมเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสวิง เพราะคน ไม่ค่อยเปลี่ยนช่างตัดผม และไม่ว่าจะทำธุรกิจกับ ใคร ต่อให้รู้จักกันดีมานานแค่ไหน การสื่อสารต้อง ชัดเจนตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ผิดใจกันทีหลัง เราต้องคุย กันให้เข้าใจถึงระบบการทำ­งานเพื่อความสบายใ­จ ด้วยกันทั้งคู่”

ชีวิตคุณเซนต์ทุกย่างก้าวดำเนินไปอย่างมีสติ และไตร่ตรองรอบคอบ­แล้ว “ผมมีความสุขกับชีวิต ฝันอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายและคิดเกษียณอายุเร็ว ฉะนั้น การทำธุรกิจครอบครัวสุดท้ายแล้วต้องเซ็ต ระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยรันธุรกิจให้ได้ เพียง แต่ช่วงนี้ต้องปั้นธุรกิจให้แข็งแรงเสียก่อน การทำ ธุรกิจครอบครัวไม่ใช่แค่การทำงานทั่วไป เราต้อง ทำให้ดีที่สุด เพราะอีกมุมนึงนี่คือความสัมพันธ์ของ สมาชิกในตระกูลด้วย ถ้าธุรกิจไหนมีปัญหาเยอะ สุดท้ายพี่น้องก็ต้องแตกคอกัน ผมโชคดีที่เจอ ผู้ใหญ่มาเยอะ ชีวิตท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างให้ ผม ผมไม่ปฏิเสธว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญ แต่สิ่งที่ เติมเต็มความสุขในชีวิตเราได้อย่างแท้จริงคือ ครอบครัวต่างหาก ถ้ารวยล้นฟ้าแต่ชีวิตครอบครัว ไม่มีความสุข นั่นไม่คุ้มค่ากันเลย ถ้ารวยกว่านี้ แล้วต้องทะเลาะกัน แตกแยกกัน สำหรับผม ไม่อยากให้ครอบครัวเราอยู่ในสภาพนั้น เด็ดขาด นี่คือแก่นสำคัญในชีวิตผม

“ไพออริตี้ในชีวิตผมจึงเป็นครอบครัว

เสมอ ผมยิ่งมั่นใจมากขึ้นตอนที่ผม ทำงานสำคัญชิ้นใหญ่สำเร็จ ล่าสุดโรง ไฟฟ้าพลังงานลมที่ผมไปลงทุนขายไฟได้ ผมมีความสุขมากและอยา­กมีใครร่วมแชร์ ความรู้สึกนี้กับผม นี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่า พร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัวของตัวเอง อยากก้าวไปอีกเฟสของชีวิต ผมอยากเป็นพ่อ ที่ได้ใช้เวลากับลูกได้เยอะๆ” คุณเซนต์จึงขอ แฟนสาว คุณมิว-นิษฐา จิรยั่งยืน นางเอกสาว คนสวยแต่งงานไปเมื่อไม่นานนี้ อาจดูเป็นการดูใจ กันสั้นๆ แค่ปีเดียว แต่ผู้ชายที่คิดและทำอะไร­มี เหตุผลรองรับการตัดสินใจทุกเรื่องใหญ่น้อยมา ตลอดชีวิต และผู้หญิงเช่นคุณมิวที่ไม่เคยมีข่าวเชิง ชู้สาวเลย ทั้งคู่คิดและตัดสินใจดีแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ ร่วมกันในอีกไม่ช้า “ไม่ว่าชีวิตจะเจออะไร­มา ไม่ว่า เรื่องดีหรือร้าย สิ่งนั้นจะไม่มีความหมายเล­ยถ้าเรา ไม่มีคนที่เรารักอยู่เคียงข้างกัน คุณแม่เคยบอกผม ว่า การมีเงินมากเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่าชีวิตเราต้อง มีความสุขด้วย”

แล้วคุณเซนต์ก็ปิดท้ายการสนทนา­ด้วยเสียงทุ้ม นุ่มหูที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้รอบวงว่า “คงมีแม่กับเมียนี่แหละครับที่ฟังก์ชั่นการคิด วิเคราะห์ของผมจะไม่ทำงาน”

คณุ เซนตใ์ นลคุ สบายๆ สวมกำไล ขอ้ มอื รนุ่ Juste un Clou และ รนุ่ Écrou de Cartier ตวั เรอื น ไวตโ์ กลดท์ งั้ คู่ และสวมแหวน­รนุ่ LOVE ทงั้ หมดจาก Cartier

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.