H! ROYALTY:

เสด็จไปโรงเรียนวันแรก พร้อมกำลังพระทัยจากเจ้าชายจอร์จ และพระบิดาพระมารดา

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ เสด็จไปโรงเรียนวันแรก พร้อมกำลังพระทัยจากเจ้าชายจอร์จและพระบิดาพระมารดา

หากการเสด็จไปโรงเรียนวันแรกจะ ทำให้เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ทรงรู้สึก ตื่นเต้น แต่พระองค์ก็มีพระเชษฐาคอ­ย ดูแล

การที่เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ พระธิดา พระชันษา 4 ปี ในดยุคและดัชเชสแห่ง เคมบริดจ์ ผู้ทรง ‘ตื่นเต้น’ กับการเสด็จ ไปโรงเรียนวันแรก โดยแย้มพระสรวล อย่างร่าเริงขณะทรงยืนเคียงเจ้าชาย จอร์จ เพื่อทรงฉายพระ­รูปที่บันไดใน พระราชวังเคนซิงตัน ที่ประทับของ ครอบครัวเคมบริดจ์ ก่อนที่จะเสด็จ ไปยังโรงเรียนโธมัส แบตเตอร์ซี แสดง ให้เห็นถึงความผูกพันกันของทั้งสอง พระองค์ จากการที่ต่างทรงโอบพร­ะ วรกายกันอย่างแน่นแฟ้น พลางแย้ม พระสรวลให้ฉายพระรูป เนื่องในวันพิเศษ ของพระองค์

เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ผู้ทรงรวบพระเ­กศา แบบหางม้า ทรงดูเจริญวัยขึ้นในฉลอง พระองค์เครื่องแบบนักเรียนสเวตเตอร์ สีกรมท่าแถบแดง ทับฉลองพระอง­ค์ ซัมเมอร์เชิ้ตสีขาวแบบเต็มยศ พร้อมถุง พระบาทสีขาว และรองพระบ­าทสีดำ

เจ้าชายจอร์จ พระชันษา 6 ปี ผู้ทรง ศึกษาอยู่ในชั้นเยียร์ 2 ทรงฉลองพระ­องค์ เครื่องแบบนักเรียนสเวตเตอร์และ สนับเพลาขาสั้นสีกรมท่า ทับฉลอง พระองค์เชิ้ตสีฟ้า พร้อมรองพระบา­ท และถุงพระบาทสีน้ำเงิน รอยแย้มพระ สรวลของพระ­องค์เผยให้เห็นว่า เจ้าชาย จอร์จทรงอยู่ในช่วง ‘ฟันหลอ’

ต่อจากนั้น เจ้าชายวิลเลี่ยมทรงขับ รถยนต์พระที่นั่งพาพระโอรส­และพระธิดา สองพระองค์แรกพร้อมด้วยพระชายา เสด็จไปยังโรงเรียนที่อยู่ทางตอนใต้ของ ลอนดอน โดยได้เสด็จเข้าไปในโรงเรียน ทางประตูข้าง

เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ทรงกุมพระหัตถ์ พระมารดา ขณะทรงพระด­ำเนินเข้า โรงเรียน โดยทรงแอบอ­ยู่ด้านหลังพระ มารดาบ้าง ก่อนที่พระองค์จะทรงจับมือ ทักทายกับเฮเลน ฮัสเล็ม หัวหน้าระดับ ชั้นประถม ด้วยท่าทีมั่นพระทัย ดัชเชส เคตมีรับสั่งทักทายกับเฮเลนว่า “เป็นไง บ้าง? หยุดหน้าร้อนดีมั้ย?”

และมีรับสั่งกับพระโอรสว่า “จอร์จ ลูกจะต้องพาน้องเดินไปนะ”

เจ้าชายวิลเลี่ยม พระบิดาผู้ทรง ภาคภูมิ มีรับสั่งเสริมว่า “เป็นวันแรก เธอตื่นเต้นมาก”

เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ทรงพระดำเนิน เคียงข้างพระมารดา ผู้ทรงถือพระ กระเป๋านักเรียนที่มีหัวยูนิคอร์นปักเลื่อม วิบวับห้อยอยู่ เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์โปรด ยูนิคอร์น ดังจะเห็นได้จากที่พระองค์ทรง ใช้พระกระเป๋ายูนิคอร์นขณะเสด็จไปใน งานแข่งโปโลการกุศล King Power Royal Charity Polo Day ในเดือนกรกฎาคม

เช่นเดียวกับพ่อแม่ทั่วไป ดยุคและ ดัชเชสเสด็จไปทรงส่งพระธิดาที่ห้อง เรียน พร้อมทรงโบกพร­ะหัตถ์อำลา โดย เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์จะทรงเริ่มต้นการเรียน ในช่วงต้นเทอมเพียงครึ่งวัน เพื่อเป็นเวลา ปรับพระองค์ให้ทรงคุ้นเคยกับชีวิตใน โรงเรียน

ดยุคและดัชเชสมีพระประสงค์ให้ รบกวนเด็กนักเรียนคนอื่นๆ ตลอดจนพระ โอรสและพระ­ธิดาให้น้อยที่สุด ดังนั้น จึง มีสื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆ คอยติดตามทำ ข่าววันพิเศษของครอบ­ครัวเคมบริดจ์ ซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการเสด็จไป โรงเรียนวันแรกของเจ้าชายวิลเลี่ยมในปี 1987 ที่โรงเรียนเวเธอร์บีทางตะวันตกของ ลอนดอน โดยมีเจ้าหญิงแห่งเวลส์เสด็จ ไปทรงส่งพระองค์ท่ามกลางกองทัพ ช่างภาพ

การเสด็จไปโรงเรียนวันแรกของ เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษ สำหรับดัชเชสเคต ผู้ทรงพลาดโอก­าสไป ส่งเจ้าชายจอร์จเสด็จไปโรงเรียนวันแรก ในปี 2017 ด้วยทรงมีอาการแพ้จากการ ทรงพระครรภ์เจ้าชายหลุยส์

(บนสุด) เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์และเจ้าชายจอร์จทรงโอบพระ­วรกายกันที่หน้า พระราชวงั เคนซงิ ตนั (บน) เจา้ หญงิ ชารล์ อ็ ตตเ์ สดจ็ ไปโรงเรยี นวนั แรกพรอ้ มกบั พระบิดา พระมารดา และพระเชษฐ­า (บนขวา) ทรงมีท่าทีเขินอาย โดยทรงยืน แอบทางดา้ นหลงั พระมารดา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.