H! TRAVEL:

Hello! (Thailand) - - CONTENTS -

COSTA RICA คืนวันที่อุ่นไปด้วย ความรักของครอบครัวกับ สิดารัศมิ์ พุทธินันทน์

ครอบครัวของพีชชอบเดินทาง เมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างพวกเราก็จะชวนกันไปเที่ยว บ้าง พักผ่อนบ้าง อาจจะไกล-ใกล้ ในประเทศ หรือต่างประเทศ ก็ขึ้นกับ โอกาส บางที่เราไปเพราะ­อยากไป บางที่ไปเพราะอยา­กไปลองที่ใหม่ บางครั้งก็ไป ในที่เดิมๆ ที่ชอบ ที่คุ้นเคย แต่ละที่ต่างก็มีความสวยงาม น่ารัก และมีเสน่ห์ที่ต่าง กันไป

และในทุกๆ ปี คุณปู่ (คุณพ่อของพี่มาร์ค-สามีพี่แพท) จะคอยแพลนว่า ปีนี้จะ พาลูกหลานไปเที่ยวที่ไหน เราไปกันเป็นครอบครัวใหญ่โดยคุณปู่จะเชิญพี่มาร์ค น้องสาว-น้องชายพี่มาร์ค และครอบครัวของทุกคน รวมทั้งคุณแม่และพีช ไปด้วย กันทั้งหมด 12 คน และทุกคนก็จะใช้เวลาอย่างมีความสุขด้วยกัน เช่น เมื่อสองปี ก่อนที่ทริปของพวกเรา­คือคอสตาริกา ประเทศเล็กๆ ในทวีปอเมริกากลาง มีพื้นที่ ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนมากถึงร้อยละ 25 ของ ประเทศ มีพื้นที่สีเขียวและพืชพรรณไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆ ประเทศหนึ่งในโลก

พวกเราออกเ­ดินทางจากแอล­เอ ใช้เวลาสักหกชั่วโมงก็ถึงซานโฮเซ เมืองหลวง ของคอสตาริกา แล้วเดินทางต่อไปอีกด้วยเครื่องบินเล็กราว 45 นาที เพื่อไปที่พักที่ คุณปู่เช่าเอาไว้ที่ Tres Rios, Castillo del Sol ในเมืองโคโรนาโด เป็นบ้านหลังใหญ่ มากเพราะโจ­ทย์การเลือกบ้านของคุณปู่คือมีห้องนอนเยอะพ­อสำหรับสมาชิก 12 คน มีสิ่งอำนวยความ­สะดวกในบ้านและนอกบ้านครบ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน และใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุด หากเป็นโรงแรมก็จะกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ไป ความชอบข้อนี้ของคุณปู่จะไปในแนวท­างเดียวกับคุณแม่ คือให้ทุกคนใน

ครอบครัว มา อ ย ู่ รวมกัน ทำ อะไร ก็ ไ ด้ ท ี่ ทุกคน มีความสุข แ ค่ ไ ด้ เห็น ทุกคน มีความสุข คุณ แ ม่ และ คุณ ป ู่ ก็ จะ มีความสุข ไป ด้วย

บ้าน หลัง น ี้ ของ พวกเรา จึง ทั้ง สวย ใหม่ ใหญ่ และ สะอาด ห้องนอน 8 ห้อง เพียงพอ สำหรับ คน 12 ค นมี สระ ว่ายน้ำ สาม สระ ทั้ง ด้านใน ด้านนอก มี ห้อง เล่น เกม ห้อง ดู หนัง ห้อง สันทนาการ มี ห้องอาหาร ท ี่ เป็นทางการ และ ห้องอาหาร ริม สระน้ำ ด้านหลัง ของ บ้าน เป็น ป่า และ ภูเขา มี ต้น ไ ม้ หลาย สาย พัน ธ ุ์ ทั้ง ไม้ดอก แ ละไม้ ต้ นมี ดอก ไ ม้ สวย ๆ ท ี่ ไม่เคย เห็น และ เรียกชื่อ ไ ม่ ถูก ต่อ ใ ห้อย ู่ แ ต่ ท ี่ บ้าน เ ราก็ มี อะไร ทำ ไ ด้ ทั้งวัน และ มีความสุข อ ย ู่ ใน บ้าน ไ ด้ เป็น อย่า งดี เพราะ เรื่อง อาหารการกิน เรา มี เชฟ ซึ่ง เป็น คน ที่นั่น ชื่อ ติ โต และ ภรรยา จะ ดูแล พวกเรา ทั้ง มื้อ เช้า กลางวัน และ เย็น ใน วัน ท ี่ เรา ไ ม่ ไ ด้ ออก ไป ดิน เ นอ ร์ นอก บ้าน พวกเขา ทำอาหาร อร่อย และ สะอาด แ ต่ ติด ท ี่ มักจะ มาสาย เป็นประจำ ตอนแรก ก็ คิด เอา เอง ว่า คง เป็นธรรม ชาติ ของ สามีภรรยา ค ู่ น ี้ จน วันหนึ่ง เรา ไ ด้ อ่านหนังสือ เกี่ยวกับ ชาว คอสตาริกา จึง ไ ด้ ร ู้ ว่า ธรรม ชาติ ของ คน ท ี่ น ี่ จะ ไ ม่ ตรงเวลา จะ มา ช้า ประมาณ ครึ่ง ถึง หนึ่ง ชั่วโมง เมื่อ ร ู้ อย่าง น ี้ เรา จึง เปลี่ยน วิธี เสีย ใ ห ม่ ถ้า อยาก กิน อาหาร ตอน หนึ่ง ทุ่ม เ ราก็ บอก เขา ล่วง หน้าหนึ่ง ชั่วโมง แล้ว เ ราก็ จะ ไ ด้ กิน อาหาร ตรง ตามเวลา ท ี่ เรา ต้องการ พ อดี องค์การ ส ห ประชา ชาติ จัดอันดับ คอสตาริกา เอา ไว้ เป็นลำดับ ต้น ๆ ว่า เป็น ประเทศ ท ี่ ดูแล สิ่งแวดล้อม ดี ที่สุด และ เป็น ประเทศ แรก ใน อเมริกา ทั้ง เหนือ และ ใ ต้ ท ี่ ออกกฎหมาย ห้าม ล่า สัต ว์ โดย เด็ดขาด ตลอด สอง ข้างทาง ท ี่ เรา นั่ง รถ ผ่าน เรา จะ เห็น แ ต่ ความ เขียว ชอุ่มของต้นไม้ ท ี่ น ี่ น่าจะเป็น ประเทศ ท ี่ มี ป่า ไ ม้ สม บู รณ์ ที่สุด ที่หนึ่ง ใน โลก ก็ ว่า ไ ด้ และ อากาศ ท ี่ น ี่ จะ คล้าย ๆ เมือง ไทย แต่ไม่ร้อนเท่า ไม่เหนียวตัว มี ฝนตก จน เป็นเรื่อง ธรรมดา ของคนที่นี่ เพราะ มา เร็ว ไป เร็ว ไม่ตกหนัก ปรอย ๆ มา สักพัก ก็ หยุด แพ ลน ของ พวกเรา ท ี่ น ี่ มี ทั้ง ไปเที่ยว ตาม แหล่ง ธรรม ชาติ และ ออก แนว ผจญภัย ขึ้น อ ย ู่ กับ ว่า ใคร ชอบ อะไร ทั้งขับรถเอทีวี เล่นซิปไลน์ ขี่ม้า ผ่าน น้ำตก ท ี่ มีชื่อเสียง ที่สุด ใน คอสตาริกา คือ Nauyaca Waterfall ก็ จะ ไ ด้ เห็น ธรรม ชาติ ท ี่ สวยงาม ของ ประเทศ ที่ในบาง มุม ก็ คล้าย กับ ประเทศไทย นอกจากนั้น ยั งมี ท่าเรือ สวย ชื่อ Marina Pez Vela อยู่ที่เมือง คิวพอส เมือง เล็ก ๆ น่ารัก ท ี่ เรา ขับรถ ออกจาก บ้าน มา ประมาณ ชั่วโมง ครึ่ง เพื่อ มาน ั่ ง เรือ ชม ธ ร ร รม ชาติ กัน ท ี่ น ี่ แต่ก่อน จะ ลงเรือ หรือ หลัง ล่องเรือ เรา สามารถ นั่งเล่น ดื่ม กาแฟ เดิน เล่น ชม เมือง ริมทะเล กันได้

เหตุผล หนึ่ง ท ี่ ทำ ใ ห้ พวกเรา ชอบ ทริป น ี้ มา กก็ เพราะ ทริป น ี้ ถูกใจ หลานชาย เอามากๆ เขา เป็น คน ชอบ สัต ว์ และ รู้จัก สัต ว์ หลายชนิด เรา พา เขา ไปเที่ยว ท ี่ Alturas Wildlife Sanctuary สถาน ท ี่ ซึ่ง ได้รับอนุญาต ใ ห้ เลี้ยง สัตว์ป่า ไ ด้ ถูกต้องตามกฎหมา­ย ท ี่ น ี่ เป็น ที่พักฟื้น ของ สัต ว์ ท ี่ ถูก ทำร้าย หรือ ได้รับ อุบั ติ เห ตุ จาก ท ี่ ต่าง ๆ ด้วย จึ งมี คลินิก พิเศษ มีสัตวแพทย์ประจำ และ เจ้าหน้า ท ี่ คอย ดูแลรักษา ทั้ง ร่างกาย และ จิตใจ สัต ว์ ท ี่ ได้รับ การ รักษา และ พัก อ ย ู่ ท ี่ น ี่ จนกว่า จะ หาย ดี และ แข็งแรง จึง ส่งกลับ ไ ปอย ู่ ใน ท ี่ ท ี่ เหมาะสม สำหรับ สัต ว์ แต่ละ ชนิด จึง ทำ ใ ห้ เรา ไ ด้ เห็น สัต ว์ ชนิด ต่าง ๆ แยก ไว้ เป็น สัดส่วน ใน สถาน ท ี่ ท ี่ จำลอง ทุกอย่าง เหมือน ท ี่ อ ย ู่ จริง ของ สัต ว์ นั้น ๆ และใกล้ๆ กับ Alturas Wildlife Sanctuary จะ มี Parque Reptilelan­dia สถาน ท ี่ จัดแสดง สัต ว์ หา ยาก ท ี่ ใ ห ญ่ มาก อ ย ู่ ใ กล้ ๆ กัน หลาน จึง มีความสุข มากขึ้น ไป อีก และ พลอย ทำ ใ ห้ ทุกคน มีความสุข ไป ด้วย คอสตาริกา มี ป่า โกงกาง มาก เป็น อันดับ สาม ของ โลก มี พืช หลากหลาย พัน ธ ุ์ บาง ต้ นมี อายุ เป็น ร้อย ๆ ปี และ ป่าน ี้ ก็ เป็น ท ี่ อาศัย ของ สัต ว์ หลายชนิด ซึ่งสัตว์ บาง ชนิด ก็ ไม่เคย เห็น ที่ไหน เลย ป่า โกงกาง ท ี่ เรา ไปเที่ยว มี Monkey Mangrove Tour ด้วย ไ กด์ บอก กับ เรา ว่า ลิง พวก น ี้ ไ ม่ ทำร้าย ใคร เป็นมิตร และ สะอาด เขา จะ เข้ามา ใ ห้ เรา ป้อน

Nauyaca Waterfalls น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในคอสตาริกา กิจกรรมที่เป็นที่นิยมคือการขี่ม้าผ่านน้ำตก (บนซ้าย) พีช-สิดารัศมิ์ พุทธินันทน์ กับทางเดินในป่าโกงกาง

(บนซา้ ย) Tres Rios, Castillo del Sol บา้ นพกั ของพวกเราใ­นทรปิ นี้ (ซา้ ย) Marina Pez Vela ทา่ เรอื ทเ่ี มอื งควิ พอส เมอื งเลก็ ๆ รมิ ทะเล ทเี่ ราสามารถเด­นิ เลน่ และลอ่ งเรอื (บนสดุ ) สระวา่ ยนำ้ ของบา้ น มอง ออกไปคอื ปา่ เขยี วขจี (บน) ระหวา่ งลอ่ งเรอื (ลา่ ง) คณุ แพท-สธุ าสนิ พทุ ธนิ นั ทน์ ใหอ้ าหารลงิ ระหวา่ งไปเทยี่ ว Monkey Mangrove Tour

(ซา้ ย) อาหารจานหน­งึ่ ทไี่ ดร้ บั ประทาน ทคี่ อสตารกิ า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.