ท่าบริหารขา ช่วยป้องกันเส้นเลือดขอด

Hello! (Thailand) - - WELLNESS -

• ขณะนั่งทำงานให้เอาเก้าอี้ตัวเล็กๆ ไว้ใต้โต๊ะ สำหรับวางขา • หลังจากนั่งหรือยืนทำงานมาทั้งวัน กลับมาบ้านขณะนั่งดูทีวี ให้ยกขาสูงด้วยการ เอากล่อง หรือเก้าอี้มารอง บริหารขยับข้อเท้า ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ไปมา • ขณะนอนให้ใช้หมอนใบเล็กๆ หนุนไว้ใต้ขา

พญ.สทุ ธาทพิ ย์ เวชวทิ ยว์ รากลุ ศลั ยแพทยท์ ว่ั ไป และศลั ยกรรมหลอดเ­ลอื ด ศนู ยห์ ลอดเลอื ด โรงพยาบาลก­รงุ เทพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.