TWO OF A KIND

‘พริม-พิมพิศา และแพรว-พิชามญช์ ชมะนันทน์’ คู่ฝาแฝดสุดเก๋จากตระกูลดัง

OK! Magazine Thailand - - THAI FOCUS -

เก๋แบบแพ็กคู่ต้องยกให้ ‘พรม�-พม�พศ�า และ แพรว-พช�ามญช์ ชมะนันทน์’ ลูกสาวฝาแฝด ของพันเอกพเศ�ษพงศ์พพ�ฒัน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ซึ่งมีดีกรีเป็นหลานของอดีตนายกรัฐมนตรีเกรียงศักด์� ชมะนันทน์ แล้วด้วยความสวยแ­บบคูณ 2 เพราะมีกัน 2 คน แถม ยังน่ารักเป็นกันเอง คงไม่ต้องสงสัยว่าทา�ไมฝาแฝดคู่นี้ถึงมีเสน่ห์ ดึงดูดทุกสายตา

ความเหมือนและความต่างที่ลงตัว

แพรวเรียนจบปรญ�ญาตรีสาขา Interior Design จาก Chelsea College of Arts, University of the Arts ที่ลอนดอนค่ะ ส่วนพรม� เรียนจบปรญ�ญาตรีสาขา Internatio­nal Management และ ปร ญ�ญาโทสาขา Finance จาก SOAS, University of London เรียนคนละมหาว ท�ยาลัย แต่ยังได้เจอกันที่บ้านทุกวัน คือเรา เรียนด้วยกันจนถึงเกรด 11 ก็เร ม่�เลือกสายว ช�าไม่เหมือนกัน (มีอะไรที่ต่างกันอีกไหม) หน้าแล้วก็นส�ยัค่ะ พรม�จะนส�ยัผู้หญง� และเซนซท�ฟีกว่านด�หนึ่ง แพรวจะนส�ยัแมนๆ กว่า (ทะเลาะกัน บ้างไหม) ประจา�ค่ะ ไม่เช ง�ทะเลาะกัน แต่จะเถียงกันทุกวัน เรื่องเล็กๆ ไม่กี่นาทีก็มาคุยกันเหมือนเดม �

การเกิดในครอบครัว ‘ชมะนันทน์’

ไม่ค่อยกดดันนะคะ เพราะปกตเป็�นคนชล�ล์ แล้วไม่ค่อยมีใคร จา�ได้อยู่แล้ว (หัวเราะ) ยกเว้นเวลาไปออก­งานอีเวนต์ต่างๆ คือไม่ได้รู้สึกว่าต้องกดดัน จรง�ๆ คุณแม่ก็เลี้ยงมาแบบสบา­ยๆ ไม่ต้องมีพธ�รีีตองอะไรมาก แต่ต้องรู้จักมารยาทเบื้องต้นหรือ การวางตัวเวลาออกงา­น (ที่บ้านคาดหวังไหมว่าต้องเรียนหรือ ทา�งานอะไร) ไม่เลยค่ะ แต่พรม�จะมีนด�หนึ่ง เพราะตอนแร­ก อยากเรียนด้านภูม�ศาสตร์ คุณพ่อคุณแม่ถามว่าเรียนแล้ว อยากทา�อะไร เราท า�ได้หรือ เพราะจะเป็นงานที่ต้องเข้าภาครัฐ แล้วเราเรียนสายอน�เตอร์ก็อาจมีความค ด�เป็นของตัวเองและ ไม่อยากอยู่ในกฎเกณฑ์มากเท่าไร สุดท้ายก็เลยไปเรียนด้าน ธุรกจ�ที่ได้ใช้ เพราะอยากท­า�ธุรกจ�ส่วนตัวอยู่แล้ว คือเขาไม่ได้ ห้ามนะ แต่จะแนะน า�มากกว่า

คา�แนะนา�ที่ดีที่สุดจากครอบครัว

ถ้าในแง่ของการใช้ชีวต� คงเป็นเรื่องความพอดี เพราะพอเรา เห็นคุณค่าในสง่�ต่างๆ รอบตัว ก็จะทา�ให้รู้สึกว่าอยากให้สง่�ดีๆ อย่างนี้กับคนอื่นในสังคมด้วยเช่นกัน คือคุณพ่อสอนตลอดว่า ให้เดน�ทางสายกลาง รู้จักพอเพียง และที่สา�คัญต้องรู้จักการให้ อย่าค ด�ว่าต้องได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว ให้ค ด�ถึงส่วนรวมด้วย

คา�ว่า ‘เซเลบ’ กับภาพที่คนอื่นมอง

มันเป็นศัพท์ค �าหนึ่งที่ไม่ได้บอกเล่าความเป็นตัวเราเท่าไร เพราะคงแยก­ไม่ได้ว่าแต่ละคนควรจัดอยู่ในหมวดไหน เหมือน เป็นค า�ที่สังคมใช้เรียก แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นเซเลบต้อง ทา�อย่างนั้นอย่างนี้ เพราะที่สุดแล้วค า�ที่เขาใช้เรียกก็เป็นแค่ เปลือกนอกเท่านั้น สุดท้ายทุกคนก็คือคนๆ หนึ่งที่มีความ เป็นตัวเองและเท่าเทียมกัน (ค ด�ว่าคนอื่นมองภาพของ­ทั้งคู่ เป็นแบบไหน) แล้วแต่มองเลยค่ะ (หัวเราะ) ถ้าในมุมของ คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆ ก็จะมองว่าเราเป็นเด็กก�จกรรม ที่ค่อนข้างไฮเปอร์ ชอบหาโปรเจ็กต์อะไรท า�ตลอดเวลา อย่าง งานการกุศลต่างๆ ค ด�แล้วก็ไปขอคุณพ่อคุณแม่ทา�

สไตล์ที่แชร์กันได้

ปกตเรา�จะแต่งหน้า-ท า�ผมกันเองตลอด วันนี้ก็ด้วยค่ะ ทุกคน ชอบถามว่าเคยเรียนมาไหม แต่ทุกอย่างคือเร ม่�จากการฝึก กันเอง คือแต่งหน้ากันบนรถทุกวัน เพื่อนถามว่าต ด�ขนตากับ กรีดอายไลเนอร์บนรถอย่างไร..เราต้องมีจังหวะหน่อย ไม่ค่อย ได้ดูยูทูบด้วย เพราะค ด�ว่าเราต้องเรียนรู้จากโครงหน้าตัวเอง ถึงรู้ว่าควรแต่งหน้าอย่างไร บางทีไปงานหรือถ่ายแบบแล้วมี ช่างแต่งหน้าก็จะกลัวนด�หนึ่ง เพราะรู้สึกไม่ช น�และอยากแต่งหน้า ในสไตล์ตัวเอง แต่ก็แอบถามเทคน ค�จากเขาบ้าง (สไตล์การ แต่งตัวล่ะ) สไตล์ทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่พรม�ชอบใส่เดรส มากกว่า ส่วนแพรวเป็นแนวเรียบๆ เท่ๆ จรง�ๆ ก็ชอบใส่กัน ทั้ง 2 สไตล์ บางทีพรม�อยากเท่ แพรวอยากหว­าน คือแชร์กัน ได้ทุกอย่าง บางทีสั่งเสื้อผ้าซ า้�กัน พอมาส่งก็อ้าว! (ต ด�แบรนด์ไหม) ไม่เลยค่ะ เอาที่เห็นแล้วชอบ ร้านข้างทางก็ได้ ถ้าสวยและ เป็นสไตล์เรา

สวยแบบสุขภาพดี

เรื่องหุ่นไม่ขอพูดนะคะ (หัวเราะ) คือออกก า�ลังกายเยอะ แต่ กน�เยอะกว่า เราฟิตนะถ้าให้วง่�แข่งหรือต่อยมวยแข่งกับเพื่อน คือมั่นใจ แต่เรื่องก น�เป็นอะไรที่ชอบ ที่บ้านก็ชอบสรรหาขอ­งกน� ก็เลยลดไม่ได้สักที (แสดงว่าไม่ต้องควบคุมน้�าหนักเหมือน คนอื่น) ก็พยายามค่ะ แล้วแต่ช่วงด้วย คนอื่นอาจค ด�ว่าต้อง ผอมถึงจะสวย แต่สา�หรับเราคือเอาที่สบายใจดีกว่า ถามว่าอยาก ผอมกว่านี้ไหม..อยาก แต่ไม่อยากผอมแห้ง เพื่อจะได้ถ่ายรูป ออกมาสวย คืออยากดูแบบสุขภาพดี เพราะสวยมีหลายแบบ

พริม-พิมพิศา ชมะนันทน์

แพรว-พิชามญช์ ชมะนันทน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.