ROMANTIC CHAO PHRAYA

ประสบการณ์อาหารค า่�สุดพิเศษที่สุพรรณิการ์ ครูซ

OK! Magazine Thailand - - HOT SPOT -

จากคุ้นเคยกับรสชาติของห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ (Supanniga Eating Room) ทั้ง 2 สาขา มาพักใหญ่ ล่าสุดสุพรรณิการ์พาคุณเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งล�าน้�าเจ้าพระยาด้วยสไตล์ที่ ไม่เหมือนใครกับสุพรรณิการ์ ครูซ (Supanniga Cruise)

ในขณะที่เรือส�าราญล่องแม่น้�าเจ้าพระยาเน้นไปที่ ลูกค้ากลุ่มใหญ่ แต่สุพรรณิการ์ ครูซ มีที่นั่งเพียง 40 ที่นั่ง ในบรรยากาศ­แบบโอเพ่นแอร์ ให้ได้ดื่มดา่�กับวิวแม่นา้�เจ้าพระยา อย่างแท้จริง พร้อมการตกแต่งเน้นความร่วมสมัยเข้าถึงได้ แต่ก็ไม่ลืมความเป็นไทยด้วยการน�าวัสดุและของใช้แบบ ดั้งเดิม เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ กระเบื้องดินเผา เครื่องจักสาน และกระบม มาตกแต่งใหม่ให้ดูทันสมัย โดยมีโปรแกรม น่าสนใจ 2 แบบคือ Evening Cocktail Cruise และ Evening Champagne Taittinger Cruise สาหรับดื่มดากับวิว � ่� ของแม่นา้�เจ้าพระยายามพ­ระอาทิตย์ตกพร้อมเครื่องดื่มและ ของว่าง ส่วนโปรแกรม Dinner Champagne Taittinger Cruise ส�าหรับผู้ที่อยากลิ้มรสอาหารไท­ยแท้แบบดั้งเดิม ขนาด 6 คอร์ส กับวิวแม่นา้�เจ้าพระยายามร­าตรี

สา�หรับโปรแกรม Evening Cocktail Cruise เริ่ มต้น เวลา 16.45 น. ใช้เวลา 1 ชั่วโมงล่องไปตามลา�นา้�เจ้าพระยา พร้อมดื่มดา่�กับค็อกเทลที่ออกแบบโดย Vesper หนึ่งในบาร์ ที่ดีที่สุดประจา�ปี 2016 แนะนา�ให้ลองค็อกเทลชื่อ Arom-dee

มีกลิ่นหอมของดอก­ไม้ไทยอ่อนๆ ลอยมาแตะจมูก ทา�ให้อารมณ์ดีสมชื่อ ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ ยังมี Evening Champagne Taittinger Cruise เป็นการนา� Taittinger แชมเปญรสเลิศระดับโลกมาเสิร์ฟบนเรือสา�ราญ ขณะที่โปรแกรม Dinner Champagne Taittinger Cruise เริ่มต้นเวลา 18.15 น. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที ทักทาย ด้วยเวลคัมดริงค์เป็นแชมเปญ Taittinger และเมี่ยงปลาทู กะปิเกาะช้าง ตามมาด้วยแอพพลิไทเซอร์อันได้แก่ม้าฮ่อ กระทงทอง ยา�ส้มโอกุ้งสด ถัดมาเป็นต้มยา�กุ้ง ก่อนจะเสิร์ฟ ส�ารับไทยชุดใหญ่ส�าหรับแบ่งกันทานในสไตล์ไทยแท้ๆ ประกอบด้วยไข่ลูกเขย หมูชะมวง นา้�พริกไข่ปู ยา�ปลาสลิด ท อ ด ก ร อ บ และ ห่ อ ห ม ก ปู ปิ ด ท้า ย ด้ ว ย ข อ ง ห วา น คื อ ข้าวเหนียวมะม่วงกับพรีเซ็นเทชั่นเก๋ๆ และขนมหวาน­ไทยเดิม เสิร์ฟพร้อมชาออร์แกนิก

ถ้า คุ ณ ก � า ลั ง ม อ ง หา ดิ น เ น อ ร์ สุ ด พิ เ ศ ษ ส � า ห รั บ วาเลนไทน์นี้ สุพรรณิการ์ ครูซ น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ทั้งรสชาติอาหารและบร­รยากาศที่จะประทับใจไม่รู้ลืม

สอบถามรายล­ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2714-7608 หรือ www.supannigac­ruise.com

รอบบริการของสุพรรณิการ์ ครูซ

สถานที่ขึ้นและลงเรือ: ท่าเรือศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้

Evening Cocktail Cruise จันทร์-ศุกร์ เวลาขึ้นเรือ: 16.45 น. (เวลาล่องเรือ ประมาณ 1 ชั่ วโมง)

ค็อกเทลโดย Vesper ไวน์ เบียร์ หรือม็อกเทล 1 แก้ว เสิร์ฟพร้อมอาหารกับแกล้มสุพรรณิการ์ ราคา 1,250 บาทสุทธิต่อท่าน

Evening Champagne Taittinger Cruise เสาร์-อาทิตย์ เวลาขึ้นเรือ: 16.45 น. (เวลาล่องเรือ ประมาณ 1 ชั่วโมง) แชมเปญ Taittinger 1 แก้ว เสิร์ฟพร้อมอาหารกับแกล้มสุพรรณิการ์ ราคา 1,550 บาทสุทธิต่อท่าน Dinner Champagne Taittinger Cruise จันทร์-อาทิตย์ เวลาขึ้นเรือ: 18.15 น. (เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่ วโมง 15 นาที) แชมเปญ Taittinger ต้อนรับ พร้อมอาหารไทย 6 คอร์ส และนา้�ดื่ม ราคา 3,250 บาทสุทธิต่อท่าน

แอพพลิไทเซอร์ ได้แก่ ม้าฮ่อ กระทงทอง ยา�ส้มโอกุ้งสด

ของว่างช่วง Evening Cocktail Cruise เมี่ยงปลาทู กะปิเกาะช้าง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.