Büyük ölçekli projelerle birlikte pazara giren firma sayısı artıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ERKAN ÇAKAN

Hem yurtiçi hem de çevre ülkelerde artan sanayi, enerji ve altyapı yatırımlarıyla, proje taşımacılığı son 10 yılda hızlı büyümesini sürdürüyor. Alt ve üst yapı projelerinde ölçeğin büyümesi de birçok firmanın bu alana girmesini sağlıyor. Özellikle boru hattı, enerji santralleri ve ulaşım projelerine yatırımların çoğalması, Türkiye’de proje taşımacılığının potansiyelini artırıyor. Proje taşımacılığının son 10 yıla kadar ihmal edilen ve yatırım yapılmayan bir alan olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, projelerin ivme kazanmasıyla birlikte bu alanda faaliyet gösteren üçüncü parti lojistik firma sayısının 80’e ulaştığını kaydediyor. Bununla birlikte, kısa ve orta vadede bu alana yatırım yapacak firmaların daha da artacağı vurgulanıyor.

Standart lojistik operasyonlara göre daha özel planlama, ekipman yatırımı, lojistik süreç yönetimi ve yetkin işgücü gerektiren proje taşımacılığı, lojistikte önem kazanan bir iş kolu haline geldi. Türkiye ve çevre bölgelerde artan altyapı ve üstyapı yatırımların sektörün büyümesinde etkili olduğunun altını çizen uzmanlar, sektörün uzun vadede yükselen bir grafik çizeceği öngörüsünde bulunuyor. Proje taşımacılığı, 2016 yılında özellikle yurtiçindeki projelerde oluşan hacim nedeni ile yaklaşık yüzde 15 büyüme kaydetti. Özellikle boru hattı projeleri, büyük enerji yatırımları paralelinde sektörün gelecek dönemde hacmini her yıl ortalama yüzde 20 artıracağı öngörülüyor. Lojistik sektörünün ortalama yıllık büyümesinin yüzde 4 ila 5’ler seviyesinde kaldığını bildiren sektör temsilcileri, proje taşımacılığında öngörülen artış oranının önemli bir fırsata işaret ettiğinin altını çiziyor.

Türkiye sektörel hareketlliği değerlendirebilecek durumda

Öte yandan gelinen noktada proje taşımacılığında Avrupa ülkeleri kadar, Ortadoğu, ve Afrika ülkeleri de yatırımlarında Türkiye’den lojistik ortak seçiyor. Uzun zamandır bu merkezlerle ticari ilişkisini sürdüren Türkiye, sektörel anlamda bütün bu hareketliliği değerlendirebilecek avantajlara sahip. Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda devam eden projeler ile Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’daki projelerde Türkiye’deki firmalar aktif faaliyet gösteriyor.

Proje taşımacılığı, nitelikli ve özellikli taşımalar nedeni ile göreceli olarak yüksek değer üreten bir alan. Bu iş kolunun, toplam lojistik pazarından aldığı pay yüzde 5’i buluyor. Bu konuda net veriler olmasa da proje taşımacılığında pazar büyüklüğünün 6 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

Yurtiçi taşımaların %92’si karayoluyla yapılıyor

Türkiye’de hızla artan enerji yatırımları, sektöre yönelik proje taşımacılığının büyümesini sağlıyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında yapılan yatırımlarla birlikte firmalar enerji taşımacılığında özel birimler oluşturuyor. Bunun yanında yerli firmalar, yurtdışı projelerde de önemli rol alıyor. Global pazarda payını artıran firmalar, yaptıkları ekipman yatırımları ve artırdıkları istihdamla artık Türkiye bağlantılı olmayan enerji projelerini de yurtdışında birçok bölgeye taşıyor.

Son yıllarda Türkiye’de sanayi üretimindeki artışla enerjiye olan talebin artması ve devletin enerjide öz kaynak kullanımına yönelik hedefleri, bu sektördeki yatırımları önemli oranda artırdı. Birbiri ardına hayata geçirilen enerji projeleri, proje taşımacılığı yapan firmalara da yeni iş alanları sağladı. Bunun yanı sıra hızlı tren ve metro hatlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ile Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlendiği işler de proje taşımacılığının büyümesini hızlandırıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.