Sektör ç n artık b r rak p değ l novasyon kaynağı!

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Sektörde F nTech noktasında özell kle ç nde bulunulan dönemde farkındalığın yükselmes yle b rl kte olumlu gel şmeler n yaşandığını vurgulayan Oracle Teknoloj Satış Yönet c s Burak Kuzucu, “F nTech’ler artık b r rak p olarak değ l novasyon kaynağı olarak görülüyor, onlarla kurulan l şk şb rl ğ sev yes nde yönet lmeye başlandı. Ün vers teler startup’lara kuluçka merkezler le kucak açıp, erken aşamada gel ş mler ne destek oluyorlar; hatta ün vers te öğret m görevl ler n n bu startup’ların öneml parçaları olduğunu görüyoruz. Bu ekos stem n b r d ğer öneml oyuncusu olan b z teknoloj sağlayıcılar da, çeş tl hızlandırma programları kapsamında startup’ların ht yaç duyduğu teknoloj ler ve rehberl k h zmetler n sunarak yolculuklarına destek olmaya çalışıyoruz” ded .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.