Türk f rmaları m ll katılım le NPE 2018’de boy gösterd

Özel Ekler - - ANASAYFA -

İstanbul K myev Maddeler ve Mamuller İhracatçıları B rl ğ (İKMİB), Plast k Sanay c ler Derneğ (PAGDER) ş b rl ğ le 7 – 11 Mayıs 2018 tar hler arasında ABD’n n

Flor da eyalet ne bağlı Orlando şehr nde düzenlenen NPE 2018 Uluslararası Plast k Fuarı’na bu yıl 2’ nc kez Türk ye M ll Katılım Organ zasyonu gerçekleşt rd . 1946 yılından bu yana her üç yılda b r düzenlenen Uluslararası Plast k Fuarı’na 2015 yılında 40’ı aşkın ülkeden 60 b n n üzer nde katılım sağlandı. Bu yıl 7-11 Mayıs tar hler arasında düzenlenen fuarda, 10’u m ll katılımda olmak üzere 20 Türk f rması yer aldı. Tüm dünyadan mak ne ve ek pman üret c ler , hammadde tedar kç ler , lam nec ler, kuvvetlend r lm ş plast k ürünü üret c ler , plast k f lm ve levha üret c ler , alet ve kalıp üret c ler le plast k ve elastomer endüstr s n b r araya get ren NPE 2018’de, EMF Motor, Enelkon, IFS Plast k, IML Robot, K randa Plast k Kalıp, Larplast Plast k AMB, Meltem K mya, NIGTAS A.S., Puls Elektron k ve Roboplas f rmaları m ll katılım altında boy gösterd . 72 yıldır dünyanın en öneml plast k fuarından b r olan NPE 2018’e 2’nc kez Türk ye M ll Katılım Organ zasyonu gerçekleşt rd kler n bel rten İKMİB Yönet m Kurulu Başkanı Ad l Pel ster, “ABD’n n Orlando şehr ndek Uluslararası Plast k Fuarı’na dünyanın dört b r yanından, 40’ı aşkın ülkeden öneml f rmalar katılıyor. Türk ye’n n 2017 yılındak plast k ve mamuller hracat rakamı 5,3 m lyar dolardır. 2018 yılının lk 4 ayında se 1,6 m lyar dolarlık hracat gerçekleşt rd k. Türk f rmalarımızın ürünler n tanıtması ve yen pazarlara açılması bakımından uluslararası fuarlar büyük b r fırsattır. İKMİB olarak k myanın alt sektörler ne yönel k dünyanın en öneml fuarlarına m ll katılım organ zasyonu düzenleyerek f rmalarımızı destekl yoruz. Sektörümüzün hracatını artırmaya yönel k etk nl kler m ze devam edeceğ z” ded .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.