Meslek eğ t ml 6 b n mezunumuz hedef m z n t c gücü olacak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

mesleki eğitimde devlet-sektör iş birliğinin en önemli ve en başarılı örnekleri arasında gösterilen İHKİB okullarında mezuniyet sevinci yaşandı. Eğitimlerini tamamlayarak mezuniyete hak kazanan öğrencilere diplomaları İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’nin de katıldığı törenle verildi.

Meslek eğ t m kr t k öneme sah p

Mustafa Gültepe törende yaptığı konuşmada, ülkelerin kalkınmasında mesleki eğitimin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. İHKİB’in bu gerçekten hareketle çeyrek asırdan bu yana mesleki eğitime yatırım yaptığını anlatan Gültepe, şöyle devam etti:

“İHKİB okullarından bugüne kadar yaklaşık 6 bin gencimizi mezun ederek sektöre kazandırdık. 17 milyar dolarlık ihracatımızda onların alın teri, emeği ve bilgi birikimi var. Mesleki eğitim almış donanımlı gençlerimizle birlikte katma değerli üretimimiz yükseliyor, tasarım ve inovasyon gücümüze güç katılıyor. 60 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmada da 6 bin mezunumuz itici güç olacak. Onlarla birlikte hedefe çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyorum. Eğitim sürecinde olduğu gibi profesyonel hayatlarında da gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Biz fırsatları sunacağız, onlar tasarlayacaklar, inovatif ürünler geliştirecekler ve daha çok katma değer yaratacaklar.” Dünyanın endüstri 4.0 adı verilen yeni bir sanayi devriminin eşiğinde olduğunu hatırlatan Mustafa Gültepe, ilk üçünde olduğu gibi dördüncüyü de kaçırmak istemediklerini söyledi. Gültepe gençlere, “Üretimin kitabı adeta yeniden yazılırken sizin de çok çalışmanız gerekiyor. Öğrenmekten asla vazgeçmeyin ve gerektiğinde risk almaktan korkmayın” diye seslendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay da konuşmasında mesleki eğitimin gelişmesinde sektör - devlet iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Giyim alanında 347 okulda 19 bin 690 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Gülay, Türkiye’de genel mesleki tekkin, nik eğitim konusunda şu bilgileri verdi:

“Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 bin 588 okulumuz bulunuyor. Bu okullarımızda 1 milyon 650 bin öğrencimiz okuyor. Genel orta öğretim içinde oranımız yüzde 42. Yüzde 30’lardan başlamıştık, geldiğimiz noktadan gurur duyuyoruz. Dünya ortalamalarına baktığımızda hemen hemen aynıyız. Mesleki eğitim alan öğrencilerimizden 700 binden fazlasını kızlarımız oluşturuyor. Kızlarımız olmazsa mesleki eğitim olmaz. Eğer ülkemiz kalkınacaksa kızlarımızın alacağı mesleki eğitim sayesinde kalkınacak.”

Çok ht yaç var

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak da, sektörlerin yetişmiş personel konusunda sıkıntı çektiğini hatırlatarak, mesleki eğitim alan gençlere çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Şenocak, Milli Eğitim Bakanlığı’na da “Birlikte mesleki eğitimi daha cazip hale getirecek adımları atalım” çağrısı yaptı. olmak ç n çok büyük fırsat" fadeler n kullandı.

Serdar Urfalılar, sene başından bu yana Avrupa B rl ğ bölges nden Polonya ve Avusturya’ya z yaretler gerçekleşt rd kler n bel rterek "Z yaret ett ğ m z ülken n en y müteahh tl k f rmalarına z yaretler gerçekleşt rmeye başladık. Her sene v p alım heyet kapsamında davetler m z oluyor. Bu sene de oldu; yabancı f rmaların gelmeler n sağlamak ç n artık lk adımı b z atarak, önce b z z yarete g d yoruz. AB ülkeler sektörün sürdürüleb l r kazanç sağlaması ç n öneml b r alan. Bu sebeple f rmalarımızın, bu pazarlardak faal yetler değerlend rmeler nde fayda olduğunu düşünüyoruz. Önümüzde İng ltere’de gerçekleşecek UK Construct on Week Fuarı’na b rl k olarak m ll katılım gerçekleşt rmey hedefl yoruz. Ayrıca, sektör olarak Amer ka, Kanada ve Meks ka’ya eğ lmek st yoruz” açıklamasını yaptı.

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.