Türk yapı malzemeler v tr ne çıktı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türk yapı malzemeler sektörü, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeler , Orta Doğu ve Kuzey Afr ka’yı kapsayan gen ş bölgedek en büyük yapı fuarından b r olan 41. Yapı Fuarı’na katıldı.

İstanbul Dem r ve Dem r Dışı Metaller İhracatçıları B rl ğ (İDDMİB) bünyes nde faal yet gösteren Türk Yapı Malzemeler Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, "Yapı Fuarı sektörümüz ç n çok öneml b r fuar. Geçen sene katıldığımızda yaptığımız z yaretler sonrasında sektör tanıtımına daha etk n çözümler üretmem z gerekt ğ ne karar verd k. Fuar’da Türk f rmaları le b r araya gelerek sektör değerlend rmes yapıyoruz, bu değerlend rmeler sektör ç n farklı projeler gel şt rmem zde temel oluyor. F rmalarımızın, uzak pazarlarda var olmaları ç n Türk T caret Merkezler n n sektör ç n açılmasına karar verd k. Bu fuar, f rmalarımızla b r arada

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.