Türk ye ekonom s hracat le büyüyecek

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türk ye ekonom s n n yol har tasını oluşturacak olan Yen Ekonom Programı açıklandı. Haz ne ve Mal ye Bakanı Albayrak, 2019 büyüme tahm n n n yüzde 2,3, enflasyon hedef n n yüzde 15,9 olduğunu açıkladı. İşs zl ğ n 2021 sonunda yüzde 10,8 olması hedeflen yor.

Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 20192021 yıllarını kapsayacak. Programın ana mesajları dengelenme, disiplin ve değişim olarak belirlendi. Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi.

D renc m z en üst düzeyde olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Yeni Ekonomi Programı’ndaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ana motivasyon kaynağı yeni bir başarı hikayesi yazma hedefi. Bu yüzden adına Yeni Ekonomi Programı dedik. Ekonomi 2002'den 2013'e kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Enflasyon tek haneye indi, 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Büyüme sadece kamuyla değil özel sektör kanalıyla yakalanmış, kamu finansmanı sorun olmaktan çıkmıştır. 2013'ten sonra Türkiye'nin iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz şahit olduk. Mayıs sonu Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17/25 Aralık sonrasında 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Ekonomik yaptırımların adeta silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta Türkiye olarak biz de bu sürecin bir parçası olduk. Ekonominin zorlukları sağ salim aşması için gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Ekonominin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece direncimiz de en üst düzeyde olacak.

2019 büyüme tahm n yüzde 2,3

Program üç ana temel üzerine oturuyor; dengelenme, disiplin ve değişim. 2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2018'de yüzde 3,8, 2020 tahmini yüzde 3,5. Büyümeyi sağlıklı bir çizgiye oturtacağız. 2021'den itibaren yüzde 5 büyümeyi sağlayarak sürdürülebilir kılmak temel amacımız.

Enflasyon hedef yüzde 15,9

Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi. Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesi hedefleniyor.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2018 için yüzde 1,9, 2019 için yüzde 1,8, 2020 için yüzde 1,9, 2021 için yüzde 1,7 olması hedefleniyor.

Car açıkta düşüş sürecek

Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşandığı bir diğer unsur. Cari açıktaki düşüş devam edecek. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 olması öngörülüyor.

İhracatta 2021 ç n

204 m lyar dolar hedef

YEP’e göre ihracatın bu yıl 170 milyar dolar, 2019'da 182 milyar dolar, 2020'de 191 milyar dolar, 2021'de 204,4 milyar dolar olması bekleniyor. İthalatın bu yıl 236 milyar dolar, 2019'da 244 milyar dolar, 2020'de 252 milyar dolar, 2021'de 267 milyar dolar olması bekleniyor.

2018 ve 2019'da net hracatın katkısı le büyüyeceğ z

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu “Yeni Ekonomi Programı” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Ekonomi Planı'ndaki hedeflerin son derece gerçekçi belirlenmiş olduğunu söyleyen Gülle; “İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günleri, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşacağız” dedi.

TİM olarak ihracat hedeflerimiz ve ihracat pazarlarında gelişmeler konularında teknik çalışmalarına dahil olduğumuz Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk. Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz diyen Gülle sözlerine şöyle devam etti:

“İç talebimizde bir yavaşlama var. Bunu 2. Çeyrek büyüme rakamlarımızda görmeye başladık. Önümüzdeki aylarda da bu süreç devam edecek. Ancak, bu dönemden çıkışımızın kilidi daha çok ihracat yapmak. 2018 yılında net ihracat büyümeye ciddi bir pozitif katkı verecek. Gelecek yıl da bu devam edecek. 2019 yılında ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 2,3 e gerilemesi her ne kadar alıştığımız bir durum olmasa da; bu büyümenin net ihracatın pozitif katkısı ile gerçekleşecek olmasından memnunuz.”

Katma değerl yatırımı TİM olarak destekl yoruz

Yeni Ekonomi Programında gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü belirten İsmail Gülle; “TİM olarak nitelikli büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu anlamda, özellikle ihracata için desteklerin yeniden yapılandırılması, yeni pazar yeni ürün ve yeni ihracatçı hedefleri konulması, cari açığımızda büyük pay sahibi olan ileri teknoloji, enerji, petro-kimya, ilaç sanayii gibi sektörlerde önceliklendirilecek yatırımlar; ihracatımızın 2019 ve 2020 yıllarında da artışını sürdüreceği konusunda bizlere güven verdi" dedi.

Yen Ekonom Programı le İhracat artışımız devam edecek

“Bakanımızın açıkladığı gibi büyüme, cari açığın azaltılması, işsizliğin düşürülmesi gibi makroekonomik koşullarımızı iyileştirecek her adım ihracat üzerine kurulacak” diyen TİM Başkanı Gülle; "Türkiye'de ihracatçı sayımız da, ihracatımızın niteliği de artmaya devam edecek. Öngörülerimiz 2018 yılında 170 milyar dolar üzerinde bir ihracat rakamı yakalayacağımız yönünde. 2019 yılında da YEP kapsamında yapılacak düzenlemelerin, bize ihracat artışımızı devam ettirme konusunda yeni imkanlar sunacağını düşünüyorum" diye belirtti. kr zlere karşı dayanıklı ve güçlü ekonom m z, düşük kamu ve hanehalkı borcumuz, d s pl nl mal ye pol t kamız, d nam k ve g r ş mc özel sektörümüz, dünya pazarlarına açık hracatçı yapımız, yen hükümet s stem le beraber hızlanan s yas karar alma süreçler m z ve güçlü beşer sermayem z üzer ne nşa ed lecek.

Berat ALBAYRAK Haz ne ve Mal ye Bakanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.