Endüstr yel tasarım dünyasına yön verenler İstanbul'da buluşuyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türk ye'de kullanıcıların ht yaçlarını gözeten, hracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetç üstünlük kazandıran y tasarımları ödüllend rmek amacıyla TURQUALITY® Programı dah l nde T.C T caret Bakanlığı, Türk ye İhracatçılar Mecl s ve Endüstr yel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) şb rl ğ le düzenlenen Des gn Turkey Endüstr yel Tasarım Ödüller , 16 Kasım'da sah pler n bulacak.

Türk ye'de tasarımla markalaşmanın yolunu açmayı hedefleyen Des gn Turkey

Endüstr yel Tasarım Ödüller 'n n bu yılk jür s nde, dünyaca ünlü yerl ve yabancı endüstr yel tasarımcılar bulunuyor. Bu yıl 7.'s gerçekleşt r len projen n ödül tören , 16 Kasım 2018 tar h nde

Hal ç Kültür ve Kongre Merkez 'nde yapılacak.

Dünyaca tanınmış tasarımcılar Des gn Turkey ç n gelecek

Des gn Turkey'n n bu yılk jür s nde yer alan dünyaca ünlü yerl ve yabancı tasarımcılar; Türk tasarımcıların projeler n değerlend rmek üzere, 14-15 Kasım tar hler arasında İstanbul'da buluşacak.

1800'ün üzer nde sektörel ürün ç n başvuru yapıldı

Des gn Turkey Endüstr yel Tasarım Ödüller 'ne tasarımcısı, marka sah b ya da üret c s Türk olan ürünler ç n başvuru yapılab l yor. Başvurunun www. des gnturkey.org.tr üzer nden yapıldığı projeye bu yıla kadar 1700'ün üzer nde sektörel ürün başvurusu gerçekleşt . Des gn Turkey'de ödül alan tasarımların aynı başarıyı uluslararası tasarım ödül organ zasyonlarında da gösterd ğ geçm ş yıllarda kanıtlanmıştır. Uluslararası organ zasyonlarda çeş tl ödüllere değer bulunan Des gn Turkey ödüllü tasarımların, üret c f rmaların marka b l n rl ğ ne ve majına dolayısıyla t car başarısına olumlu katkı yaptığı b l nmekted r.

Des gn Turkey 2018 Endüstr yel Tasarım Ödüller ç n başvurular 26 Ek m 2018 Cuma günü 23:59'a kadar devam edecekt r.

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.