“Kurduğumuz merkezde n tel kl ara eleman yet şecek”

Özel Ekler - - ANASAYFA - MEHMET ALİ OKUR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Yerleşkesi'nde, Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi özelliklerini bir arada taşıyor. Bölgede, Ar-Ge çabası ile ihracata yönelik katma değeri yüksek, ileri teknoloji üreten firmalar için birçok devlet desteği sunuluyor.

TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi’nde Ar-Ge ve seri üretim minimum maliyetler ile gerçekleştirilebiliyor. Bir başka deyişle, Ar-Ge faaliyetlerinin teknolojik ürün haline getirilerek, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünü halinde seri üretimleri gerçekleştirilebilirken, maksimum gümrük ve vergi avantajları ile kolay ihraç etme imkânının yanı sıra uygun maliyetler ile arazi tahsisi sağlanıyor.

Bölgede yatırımcılara sunulan birçok avantaj bulunuyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Serbest Bölgede üretim yapan firmalar, Türkiye’de dönem sonunda ödemekle mükellef oldukları Kurumlar Vergisi’nden istisna edilir. Gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazanç ve iratlar Gelir Vergisi’ne tabi tutulmaz. Ayrıca, üretimin yüzde 85’ini ihraç eden firmalar, personel için gelir vergisi ödenmediğinden yüzde 25-40 oranında ucuz işçilik sağlayabiliyor. Öte yandan Türkiye’den serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı, ihracat sayıldığından, söz konusu mallar ve hizmetler KDV’den muaf tutulur.

Bölgeden elde ed len kazanç serbest şek lde transfer ed l yor

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilir. Bunun yanı sıra kabul kredili ithalatlarda uygulanan yüzde 3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, serbest bölge içinde uygulanmaz.

Serbest bölgelerde elektrik ve yakıt, KDV’den muaf olduğu için ucuz enerji kullanımı da mümkün hale geliyor. Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi tutuluyor. Serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabiliyor. Ayrıca serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Serbest bölgeler, ‘Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkün. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılabilir.

Marmara Teknokent içinde yer alan TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi, sunduğu tüm kolaylık ve avantajlar ile Ar-Ge çabalarını teknolojik ürüne dönüştürerek katma değeri yüksek, ileri teknoloji mamullerin seri üretimini yapıp, ihraç etmeyi hedefleyen yatırımcıları bekliyor. Öte yandan TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde, birçok kurum ve firmaların buluşacağı 5’inci Ar-Ge-Sanayi Akademisi (ASA) Buluşması, 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihlerinde Kocaeli TÜYAP 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile birlikte gerçekleştirilecek. Gebze VI. İMES Organize Sanayi Bölgesi, nitelik ara eleman sorununa cevap vermek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı ‘ileri uygulamalı mükemmeliyet merkezi’ için fizibilite etüdü çalıştayı düzenledi. İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, nitelikli ara eleman sorununu çözmek için kurdukları Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nden mezun olanları, ayda 3 bin TL maaşla işe başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Gebze VI. İMES Organize Sanayi Bölgesi, nitelik ara eleman sorununa cevap vermek amacıyla hayata geçirmeyi planladığı ‘ileri uygulamalı mükemmeliyet merkezi’ için fizibilite etüdü çalıştayı düzenledi. İMES Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay yaptığı açıklamada, İMES’te 170 tane aktif firmanın bulunduğunu ve 8 bin 80 kişinin istihdam edildiği belirterek, bölge sanayicisinin en önemli sorunu haline gelen nitelikli ara eleman sorununa yanıt vermek amacıyla Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi kurduklarını söyledi.

İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun, kurumsal dönüşüm stratejileri gereği bölgede faaliyet gösteren tüm firmaların üretimden pazarlamaya tüm süreçlerini destekleyecek stratejiler geliştirdiğini ileten Küçükay, “Bölgemizde faaliyet gösteren firmaları birebir ziyaret ediyor, toplantılar düzenliyor ve profesyonel araştırma şirketi ile bölgenin envanterini çıkarıyoruz. İMES Organize Sanayi Bölgesi, ortaya çıkan envanter sayesinde firmaların savunma sanayiine entegrasyonunu sağlayıp, yerli otomotiv projesi gibi tüm süreçlerde aktif rol oynamalarını hedefleyerek, bir katalizör görevi görüyor ve firmaları bu süreçlere entegre edecek yöntem ve uygulamalara ev sahipliği yapıyor” diye konuştu. Başlatılan çalışmaların derlenmesi ve bölgesel sanayi stratejisinin geliştirilmesi amacıyla İleri Uygulamalı Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi çalıştayının hayata geçirildiğini kaydeden Küçükay, Think-tank mantığıyla çalıştaya katılan tüm katılımcıların fikirlerinin derlenerek rapor haline getirilmesini kararlaştırdıklarını söyledi. Küçükay, “Türkiye’nin, küresel ölçekte ilk 10 ekonomiden biri olma vizyonuyla hareket ederek, çalışmalarımızı bölgeye ve ülkemize emsal teşkil edeceği bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.