Tasarım endüstr s n n genç l der

Özel Ekler - - ANASAYFA -

“Tasarım Ekos stem ” ana teması le düzenlenen Des gn Week Turkey 2018, kullanıcı deney mler n yaşam tarzı hal ne get rerek tasarım öyküler oluşturan ödüllü İng l z tasarımcı Benjam n Hubert’ ağırladı. EDIDA’da 2010 yılında Yılın Uluslararası Genç Tasarımcısı da dah l olmak üzere IF Ödüller , A&W Mentorpre s g b pek çok prest jl ödülün sah b Hubert, nsan davranışı odaklı çalışmalarında mühend sl k, kullanıcı deney m , UI/UX tasarımı g b farklı konuları, bütünsel tasarım yaklaşımı le b r araya get rd ğ çalışmalarını katılımcılar le paylaştı. Yaratıcı ajans LAYER' n kurucusu Hubert, etk ley c konuşmasına ün vers te yıllarında, prat k sorun çözümler ne karşı lg s olduğunu fark ett ğ n ve sonrasında başlayan tasarım serüven n anlatarak başladı. Tasarımda materyal n çalışmalara yön verd ğ nden bahsederek, tasarım sürec n materyal n yapısının bel rled ğ n söyled . Yaptığı çalışmalardan özel b r seçk le tasarımlarını anlatan Hubert, tasarımda, ger dönüştürücü ve nsancıl ürünler yaratmak amacında olduğunun altını ç zd . G y len l r teknoloj ürünler nden, engell sandalyes tasarımına kadar pek çok öneml çalışmaya mza atan Hubert, startuplarla çalıştıklarını da bel rtt . Küresel tasarım endüstr s nde yen jenerasyon tasarımcıları tems l eden b r l der hal ne gelen Hubert, teknoloj n n yaşam tarzına etk ler n gözler önüne seren projeler n de detaylarıyla katılımcılarla paylaştı.

Endüstr yel Tasarımcı

Benjam n Hubert

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.