Küçük fanusundan dışarı çık!

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Moda tasarım bölümünde okuyan öğrenc ler n heyecanla bekled ğ s mlerden b r de, Moda Tasarımcısı D lara Fındıkoğlu d . “Ben m yarışım kend mle” sözler yle gençler n bulundukları fanusun dışına çıkmalarının öneml olduğunu d le get ren Fındıkoğlu, modanın sadece nstagram ya da mağazalardan baret olmadığına d kkat çekerek “Önce kafa yapısı değ şmel ” ded .

Mezopotamya kültürü ve estet ğ n bugüne tercüme eden b r tasarım koleks yonu olan Atlas, Harran’da yaşayan kadınlar le Sur yel mültec kadınları ele alıyor. Serg , kadınların Harran Kaymakamlığı A le Destek Merkez ’nde yer alan ahşap, keçe, seram k ve dokuma atölyeler nde üret m n merkez nde yer alarak ekonom k özgürlükler n kazanmalarını destekl yor.

B lg Ün vers tes ’nden 14 endüstr ürünler tasarımı öğrenc s n n, kurum ve zanaatkar ş b rl ğ le gerçekleşt rd kler b r proje olan Objects Of Ş şhane, tasarımcı, kurum ve zanaatkar üçgen nde gerçekleşen kolekt f b r tasarım sürec n n yansıması olarak, ürün tasarımı serg s şekl nde Des gn Week Turkey’de yer aldı.

İsv çre’n n Bern Ün vers tes ’nde eğ t m alan dokuz m marlık öğrenc s , Gorbon T les’ın İstanbul-Pend k merkez ne m saf r oldular ve k hafta boyunca seram k ve karo tasarım üret mler n araştırdılar. Genç m marlar İstanbul’dan lham alarak yaratıcı sezg ler n tasarladılar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.