Hayal gücü atölyelerle tasarıma dönüştü

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Tanınmış tasarımcıların yürütücülüğünde yaratıcı tasarım

f k rler bu atölyelerde! Des gn Week Turkey’de düzenlenen atölye çalışmalarıyla hayal gücü tasarıma dönüştü. “Şeh r Hackleme Atölyes ” le katılımcılara Urban Hack ng kavramı le lg l b lg ver lerek sokak ç n üret m mantığı kazandırmak hedeflend . Dokuma zanaat n n sanat bakış açısı le yorumlandığı, tasarım sürec nde yen l kç yaklaşımlar hedefleyen “Özgür Dokumalar Atölyes ”, bu yen

çağda, gel şen teknoloj y otomob l ve araç tasarımının her sürec ne der nlemes ne yed rmey amaçlayan “Fütür st Araç Tasarım Atölyes ” ve daha b rçok atölye katılımcıların yoğun

lg s yle karşılaştı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.