Türk ye’dek atölye kültürü, tasarım ç n büyük fırsat

Özel Ekler - - ANASAYFA -

gerçekleşt r ld . Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı panellerde Türk ye’de tasarımın bugünü ve yarını anlatıldı.

Tasarımcı ve Küratör Gökhan Karakuş moderatörlüğünde gerçekleşen

Türk Tasarımının Geleceğ panel nde Selben Stud o kurucuları Selen ve Benjam n Collange le F elds Stud o kurucuları Mevce ve Eren Çıracı ç ftler konuşmacı olarak katıldı. Moderatör Gökhan Karakuş, Türk ye’n n atölye kültürünün tasarım ç n büyük fırsatlar sunduğunu fade ett . Konuklardan Selen Collange, hem ürün tasarım hem de ç m mar ye yönel k çalışmalar yaptıklarını ve ürünler ne b r h kaye kattıklarını aktarırken Benjam n Collange se Türk kültürünün yansımasını şlemeye çalıştıklarını söyled . M mar y ve tasarımı b r arada kullandıklarını bel rten F elds kurucuları Mevce ve Emre Çıracı, objey ve mekanı b r araya get ren projelerle tasarımda yaptıkları çalışmalardan örnekler verd .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.