Lüks kavramı yen den tasarlanıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Robb Report Genel Yayın Yönetmen Gülay Koç’un moderatörlüğünü üstlend ğ “Lüks Kavramı Yen den Tasarlanıyor” panel nde, Roberto Bravo Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Hareml que Kurucu Ortağı ve Kreat f D rektörü Banu Yentür ve Mazuyachts Kurucu Ortağı Hal t Yukay konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, b r ürünü tasarlamadan önce onu yaşamanın ve tanımanın önem ne değ n ld . Tasarıma da r A’dan Z’ye her şey n konuşulduğu Des g Talks sahnes nde; Genç Tasarımcılar İç n Yen İş Gel şt rme Platformları, Tasarımlara Sağlanan Hukuk Koruma, Marka Olup Uçmaya Hazır Mısınız, Bermuda Tasarım Üçgen , İfade Tasarımı, Des gn Turkey'n n Rekabete Katkıları, Mega Trendler n Toplumlar ve Tasarım Üzer ndek Etk s , Moda ve 3D Pr nt ng, Ev Ekonom s 101, Markaların Gücü, Ekonom n n Gücü, S nema ve İllüstrasyon, Atlas Harran: Kapsayıcı Sosyal Tasarım Sürec , Teknoloj de Tasarımla Fark Yaratmak, Türk Tasarımının Geleceğ paneller

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.