Türk ye-Rusya l şk ler nde yen dönem

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TİM ev sahipliğinde düzenlenen 9’uncu Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi.

Zirvenin açılış panelinde konuşan TİM Başkanı Gülle, Boğaziçi Zirvesi'nin kültürleri buluşturan, iş hayatına ve uluslararası ticarete her yıl yeni bir vizyon kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, bu yılki temanın da "Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma" olarak belirlendiğini söyledi ve şunları kaydetti:

1,7 m lyar dolarlık anlaşma

"Türkiye, 2000'li yılların başından bu yana çok ciddi bir değişim yaşadı. Artık büyümede, üretimde, ihracatta bir dünya markasıyız. Günümüz itibarıyla dünyadaki 250'den fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 157 ülkeye otomotiv ürünleri, 84 ülkeye uçak ve helikopter parçaları, 180 ülkeye hazır giyim ürünleri, 164 ülkeye beyaz eşya, 113 ülkeye televizyon ihraç ediyoruz. Ekim ayında yakaladığımız ve Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 15,7 milyar dolarlık ihracat, gelecek başarılarımızın da en büyük göstergesi oldu. Kasım ayında da yine aynı başarıyı devam ettirmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki yeni başarılara imza atarak yılsonunda 170 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemize 2003 yılından günümüze 200 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu."

İsmail Gülle, söz konusu başarıda Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısına işaret ederek, zirve kapsamında bugüne kadar en az 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını bildirdi T caret Bakanlığı koord nasyonu ve TİM organ zasyonunda düzenlenen Rusya T caret Heyet , ülken n başkent Moskova'da gerçekleşt r ld . Heyet kapsamında düzenlenen Türk ye-Rusya İş Forumu ve k l ş görüşmeler ne Rus ş nsanları yoğun lg gösterd .

Rusya T caret Heyet ’ne, TİM Başkanı İsma l Gülle le b rl kte, nşaat, otomot v yan sanay , mak ne ve aksamları, elektr k-elektron k, motorlu taşıtlar, kl mlend rme, plast k, dem r-çel k, tütün mamuller , elektr kl ev aletler , tekst l ve hammaddeler , hazır g y m ve konfeks yon, der ve der mamuller , su ürünler ve hayvansal mamuller sektörler n n de aralarında yer aldığı 20’ye yakın sektörde faal yet gösteren 42 f rmadan tems lc , İhracatçı B rl kler Yönet m Kurulu Başkanları ve üyeler le STK tems lc ler katıldı. T caret Bakan Yardımcısı Fat h Met n’ n başkanlığında düzenlenen heyete, üst düzey katılım gösterd . Rusya Sanay c ler ve G r ş mc ler Federasyonu’nun (RSPP) partner kuruluş olduğu Rusya T caret Heyet , T caret Bakan Yardımcısı Fat h Met n, Rusya T caret ve Sanay Bakanı Yardımcısı Gruzdev, Rusya Ekonom k Kalkınma Bakan Yardımcısı Gorkov, T.C. Rusya Büyükelç s Hüsey n D r öz, TİM Başkanı İsma l Gülle, B rl k Başkanları, STK tems lc ler ve Rus ş nsanlarının yer aldığı çalışma kahvaltısıyla başladı.

Rusya le t caret m z artıracağız

Çalışma kahvaltısında katılımcılara h tap eden TİM Başkanı İsma l Gülle, Türk ş nsanlarının kazan-kazan prens b yle

Rusya le yen ş bağlantıları kurmak ç n Moskova’da bulunduğunu bel rterek, devlet Başkanlarımızın koyduğu 100 m lyar dolarlık t caret hacm hedef ç n çalışıldığını, k l l şk lerdek olumlu havanın yen t caret fırsatları ç n b r kapı olduğunu ve yen dönemde Rusya le olan ş l şk ler m z n artacağı fade ett .

“Türk ye-Rusya İl şk ler nde Yen Dönem” temalı ş forumu, RSPP Türk ye-Rusya Çalıma Grubu Başkanı Arsen Ayupov moderatörlüğünde düzenlend . İk l ş görüşmeler nde, muhtel f sektörlerde faal yet gösteren 42 ş nsanı le 192 Rus f rma tems lc s arasında 350’ye yakın ş görüşmes gerçekleşt r ld .

İk l ş görüşmeler devam ett ğ sırada gerçekleşt r len sektörel toplantılarda se, tekst l, otomot v-gem yat sektörler m z Rus ş nsanlarına tanıtıldı.

TİM Başkanı İsma l Gülle, Moskova Teknopol s Ar-Ge ve İnovasyon Merkez n z yaret eder m çalışmalar konusunda b lg baldı. Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.