Ödül sevincini müþteriyle paylaþtý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Gündoðdu Beldesi'nde Amara World Hotel's grubu bünyesinde 2004 yýlýnda beri hizmet veren Amara Beach Resort Comfort Otel, 25'inci kalite ödülünü aldý. 2012 yýlýnda çeþitli kuruluþlar tarafýndan 6 kez kalite ödülüne layýk görülen tesis, ödül coþkusunu tesiste konaklayan misafirleriyle paylaþtý. Ýlginç þov ve gösterilerin yer aldýðý gala gecesi otelin havuz baþýnda yapýldý. Bu yýl alýnan ödüller, otelde kalan misafirlerle birlikte kutlandý. Bu yýl 6 ödül birden almanýn keyfini yaþadýklarýný belirten Otel Genel Müdürü Erkut Öztürk, 2012 yýlýnda 2 Tripadvisor, 1 Zoover, 1 Holiday Check, 1 Tez Tour ve son olarak dünyanýn önde gelen tur operatörü TUÝ'nin 'Holly 2012' ödülünü adlýklarýný söyledi. Tesis olarak misafir memnuniyetine çok önem verdiklerini kaydeden Öztürk, "Tesisimizde çalýþan personelimizin mutlu olmasý ise tatile gelen misafirlerimize de yansýyor. Misafir memnuniyet kriterlerinde kýrýlmasý güç bir rekora imza atarak 8 yýlda toplamda 25 ödül aldýk" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.