Üçüncü Köprü

Akdeniz Haber - - Gündem -

Kayýklar iner kalkar Üçüncü köprüde gece yarýsý Ay ýþýðýna doðru bir yýldýz kayar

Kaybolur Bir avcý bulur onu geyik ormanýnda Torbasýna kor eli, yüzü aydýnlýk Üçüncü köprüde kayýk boþalýr Bir baykuþ öter uðursuz mu uðursuz

Fener torbasýyla avcý kaybolur Üçüncü köprünün batýsýndaki sokakta

Gölgeler birbirini iteler Perdeler aralanýr rüzgarlardan Baþlar uzanýr fýsýltýlarla

Kaybolur... Seyhar Ýrten Varlýk-1967)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.