Gebeceler Köyü'ne turizmciden destek

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Dün bir gazetede yer alan Gebeceler Köyü'nde elektrik kesintileri ile ilgili bir haber Side'de bir turizmciyi harekete geçirdi.

DÜN bir gazetede yer alan Gebeceler Köyü'nde elektrik kesintileri ile ilgili bir haber Side'de bir turizmciyi harekete geçirdi. Side'li turizmci Mehmet Çelikten, mahalleye elektrik baðlanýncaya kadar imkanlarý elverdiðince Gebece Köyü'nde yaþayanlara yardým etmek istediðini belirtti. Haber üzerine Gebece Köyü Kozaðacý Mahallesi'ne giden Mehmet Çelikten, yaþanýlan durumu yerinde gördü. Kendisinin turizmci olduðunu ifade eden Mehmet Çelikten, "Milli Eðitim Müdürlüðü o köyde yaþayan öðrenciler geçici olarak Manavgat'ta eðitim görmelerini kabul ederse, bende öðrencileri aileleriyle birlikte otelimde aðýrlayabilirim" diye konuþtu. Turizmci Çelikten, köye 2 tane seyyar jeneratör verebileceðini de ifade ederek; "Gebece Köyü'nün tamamýnýn ihtiyacýný karþýlayacak kadar mum gönderebilirim. 4 köyün hane baþýna pilli veya akuiu aydýnlatma gereçlerini göndermeye hazýrým" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.