Ýntihar mý kaza mý?

Akdeniz Haber - - Front Page -

ALANYA'dan Antalya Havalimaný'na Ýngiliz turistleri götürmekte olan bir tur þirketine ait 07 EKS 54 plakalý midibüs, Manavgat Otogar Kavþaðý'ný geçince Sevgi Aksu'ya (1985) çarptý. Yol kenarýnda oturan Sevgi Aksu'nun yeþil ýþýðýn yanmasýyla birlikte bir anda kendini hareket eden araçlarýn önüne attýðý iddia edildi. Görgü tanýklarýnýn ifadelerine göre, yol kenarýnda oturan Sevgi Aksu, Otogar Kavþaðý'nda yeþil ýþýðýn yanmasýyla birlikte hareket eden araçlarýn önüne fýrladý. Bir tur þirketine ait ve U.B.'nin kullandýðý 07 EKS 54 plakalý midibüsün ön tamponuna çarpan XXX, kafatasýndan aðýr yara aldý. Olay yerine gelen ambülansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Sevgi Aksu yoðun bakýmda tedavi altýna alýndý. Ýntihar giriþimi olabileceði iddia edilen olayda midibüs sürücüsü U.B. gözlem altýna alýnýrken soruþturma devam ediyor.

Otogar Kav a ’nda meydana gelen trafik kazas nda Sevgi Aksu (sa da) adl kad n a r yaraland .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.