Sadýk Badak'tan proje açýklamasý

Akdeniz Haber - - Front Page -

AKP Antalya Milletvekili Sadýk Badak, Manavgat'ýn doðusu ile Alanya'nýn batýsý arasýndaki D400 karayolunun kuzeye alýnarak yeni bir turizm kenti oluþturulabileceðini belirtirken, 'Bölgedeki yatak arzýný artýrmaktan çok mevcut yataklarý doldurabilmeyi amaçlýyoruz' dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.