Aycan Özer Atatürk kupasýnda birinci oldu

ManavgatManavgatManavgatManavgat BelediyesiBelediyesiBelediyesiBelediyesi GençlikGençlikGençlikGençlik MerkeziMerkeziMerkeziMerkezi MasaMasaMasaMasa TenisiTenisiTenisiTenisi antrenörüantrenörüantrenörüantrenörü AycanAycanAycanAycan ÖzerÖzerÖzerÖzer Antaly

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

22-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Antalya Masa Tenisi Merkezinde yapýlan Atatürk kupasýnda Gençlik merkezi Masa Tenisi antrenörü Aycan Özer consolation dalýnda rakiplerini bir bir geçerek Antalya þampiyonu oldu. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Aycan Özer, bir çok defa yarýþmalara katýlarak dereceler kazandýðýný belirterek; "Hedefinin Manavgat Belediyesi Gençlik merkezi çatýsý altýnda sporcular yetiþtirip Masa tenisinde Manavgat'ýn adýný tüm Türkiye'ye duyurmak olduðunu ayrýca milli takýma oyuncular vermek istediklerini" söyledi. Aycan Özer ayrýca Antalya'da yapýlan þampiyonaya Manavgat'tan Þakir Yetiþen, Erkan Koþoçaydan ve Lütfi Aydýn'ýnda katýldýðýnýn altýný çizdi.

Aycan Özer

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.